Sturla J. Stålsett

25

Respektløst av Vårt Land om barn

Vårt Land insisterer på å bruke betegnelsen «IS-barna». Det er etter mitt syn uetisk og respektløst.

Publisert: 13. sep 2019

I et sterkt og klokt åpent brev til Erna Solberg i Vårt Land 12. september forsvarer psykologspesialist Heidi Wittrup Djup nok en gang barn av norske kvinner i IS-områder. Disse barna må ikke straffes ved å gjøres foreldreløse fordi foreldrene deres har gjort svært kritikkverdige valg.


Hentes hjem

Barna er selvsagt uten skyld. Og norske myndigheter er forpliktet etter Barnekonvensjonen på å prioritere barnas beste. De må snarest hentes hjem til Norge for å få den omsorgen de trenger og har rett på, om mulig med sine mødre. Så stor humanitet og rettferdighet må vi kunne vise, og så stor tiltro til vårt eget rettsvesen må vi ha.

Wittrup Djup påpeker også med rette den framtidige belastningen det vil være for barna å lese om «tiden da de selv ble omtalt som IS-barn». Selv bruker ikke Djup denne merkelappen på barna, verken her eller i de åtte kronikkene hun har skrevet om emnet. Sammen med tidligere barneombud Reidar Hjermann skrev hun tvert imot tydelig allerede i februar i år: «Dette er ikke IS sine barn. Dette er Norges barn» (Aftenposten, 28. februar).


Stigmatiserende

Det er desto mer nedslående å se Vårt Lands redaksjonelle innramming av brevet. Avisa bruker bramfritt den uten tvil belastende og stigmatiserende betegnelsen «IS-barna» både på forsiden, i bildeteksten og i emnebeskrivelsen. Det er respektløst, først og fremst overfor barna. Men også overfor Wittrup Djup, som gjøres medansvarlig i en ordbruk hun selv tar avstand fra. På forsiden er ordet til og med lagt i hennes munn! Vårt Lands redaksjonelle linje står her i grell og skuffende kontrast til mange andre store medier, som bevisst unngår betegnelsen.

Først trodde jeg det handlet om tankeløshet i Vårt Land. Så jeg skrev til sjefsredaktør og administrerende direktør Bjørn Kristoffer Bore om begrepsbruken i vår. Til min overraskelse fikk jeg til svar at de har vurdert det, og kommet til at begrepet kan brukes. Bore skriver i epost 24. april at det etter Vårt Lands mening «ikke er like stigmatiserende som for eksempel ‘tyskerunger’, som var ment nedsettende, men snarere er deskriptivt ment.» Men Vårt Land ser det potensielt problematiske, fortsetter sjefsredaktøren, og vil av den grunn være forsiktig med å bruke begrepet i brødtekst. Men i overskrifter og ellers vil de bruke det, for at VLs saker skal «nå ut og bli forstått».


Misvisende

Denne vurderingen stiller jeg meg helt uforstående til. Vårt Land insisterer altså på en betegnelse som både er etisk problematisk og grovt misvisende. Barna er jo ikke medlemmer av IS. Men Vårt Lands språkbruk bidrar til å knytte dem sterkere til terrorveldet.

Er det noe erfaringen fra Kirkens Bymisjons arbeid har lært meg med ettertrykk, er det dette: Begrep og betegnelser skaper virkelighet, og rammer hardt. Noen ganger må enkelhet i kommunikasjon rett og slett vike for mer tungtveiende etiske hensyn. Det gjelder ikke minst i dagspressen. Og, trodde jeg, ganske særlig for Vårt Land.

Det er enkelt å reformulere slik andre medier gjør, for eksempel «IS-krigere og barna deres» (Klassekampen), «barn av norske IS-menn og -kvinner» (Aftenposten), «… barn som har IS-foreldre med norsk statsborgerskap» (Dagbladet). Det er et lite språklig grep, med en stor konsekvens: Barna defineres ikke ut fra en svært negativ identitet de verken har valgt eller skal gjøres ansvarlige for.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere