Bjørn Bjøro

5

Knusende nederlag for Norge

Jeg har arbeidet 10 år i det tunge barnevernet og senere på fritiden hjulpet til i enkelte saker. Jeg er ikke forbauset over at EMD nå slår ned på deler av norsk barnevern.

Publisert: 12. sep 2019  /  584 visninger.

Regjeringsadvokaten forsøkte overfor Menneskerettsdomstolens (EMD) sitt Storkammer med 17 dommere å argumentere med at domstolen skal redusere sin innflytelse til bare å ta for seg prosessuelle spørsmål og ligge unna alt som har med fakta å gjøre.


Lobben-saken

 I sin dom av 10.09.2019 var domstolen ikke villig til dette. Den norske regjeringen led et sviende nederlag ved at 13 av 17 dommere dømte Norge for brudd på menneskerettighetene i den såkalte Lobben-saken. Hun opplevde å få tvangsadoptert sitt eldste barn og blitt nektet å se det på 8 år, og lever i ekteskap og med sine to yngre barn.

EMD er overordnet lokalt norsk rettsvesen, og Norge skal følge dommer avsagt i EMD. Trude Lobben håper å få barnet sitt tilbake. Men regjeringsadvokaten antyder omkamp, slik norsk tradisjon har vært. Om litt tid vil nok barnets tilknytning til fosterforeldrene bli trukket fram. Det er et reelt argument, men norsk rettsvesen og norske psykologer har hatt for lite kunnskap om og lagt for lite vekt på den biologiske tilknytningen, og også hvordan bortadopterte reagerer når de blir eldre.


Stormløp mot Norge

Trude Lobben tapte først i EMD ved den ordinære behandlingen, da Norge vant med 4 mot 3 dommere, med en norsk dommer på vippen. Det unike er for det første at EMD deretter bestemte at saken skulle opp for Storkammeret med 17 dommere. Det andre er at avstemningen, offentliggjort 10.09.2019, fant sted i slutten av mai, og at EMD bestemte i juni at 16 nye saker mot Norge innenfor barnevern skal behandles i EMD.

Domstolen har altså lagt opp til et stormløp mot Norge. Sakene dekker et bredt spekter innenfor barnevern, og det er grunn til å regne med at utvelgelsen er gjort med omhu. Norge må nå svare på hver enkelt sak, og så vil tiden vise hvilke av disse sakene som kommer opp til hovedforhandling og hvor det blir dommer.

Vanligvis blir dommer avsagt og sendt ut. Men EMD valgte nå å innkalle partene til full publiseringen i domstolen. Dette understreker at EMD vil legge ekstra tyngde bak sin avgjørelse og signalisere alvor også for andre saker mot Norge angående barnevern.


Progressive krefter

Jeg har arbeidet 10 år i det tunge barnevernet og senere på fritiden hjulpet til i enkelte saker. Jeg er ikke forbauset over at EMD nå slår ned på deler av norsk barnevern. Jeg skriver deler av, for det finnes også progressive krefter i barnevern. Kongsberg er et strålende eksempel hvor ny barnevernleder endret til å være tett på foreldrene, deres familienettverk og annet nettverk. På den måten reduserte de akuttvedtak med 90 prosent, og der det ble nødvendig å plassere ble det i kjent nettverk. Vi vet at akuttplassering er svært skadelig og traumatisk for barn.

Kongsbergs metode gir langt færre negative virkninger, er mye mer humant og gir langsiktig lavere omkostninger for samfunnet. Men det krever en ubehagelig omstilling som det ble blant mange ansatte vil være motstand mot. Til tross for dette har statlige føringer kommet, etter min oppfatning for svakt foreløpig, i den progressive retningen. Oslo hadde en nedgang i akuttplasseringer i 2018 med cirka 25 prosent sammenliknet med de tre foregående årene og for første gang en nedgang i utgiftene til barnevern. Oslo hadde også vesentlig færre saker i Fylkesnemnda og i tingretten enn årene før. Dette er et signal om et mindre konfliktorientert barnevern.


Penger nok

Mine fagforeningskolleger, stort sett på venstresiden, presser på for å få flere ressurser. Jeg sier til mine sosialdemokratiske partifeller at det samlet sett er penger nok i systemene. De må brukes riktig, og her har høyresiden i politikken faktisk rett. Det er neppe riktig bruk å anvende millionbeløp for å få til tvangsadopsjon og bryte alle bånd til biologisk familie, når god kontakt til beste for barnets langsiktige interesse kan forsterkes.

Dersom den skadelige bruken av penger kunne stoppes, og midlene i stedet anvendes i progressiv retning, slik Kongsberg gjør, ville vi fått et langt bedre barnevern. Det fortjener både barna og familiene.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere