Spaltist i Vårt Land Ragnhild Mestad

Der geita spiser

Hvilken rolle kan de afrikanske kirkene ha i kampen for å forebygge korrupsjon?

Publisert: 9. sep 2019

'Jeg trodde hele statskassen var presidentens personlige lommebok». Hørte jeg rett? Mente Fatomatou det hun sa, eller var det sarkasme?

I fortsettelsen skjønte jeg at hun ikke hadde noen forventninger til at hun, som medborger i Kamerun, hadde medeierskap til statens penger. Jeg, som norsk borger, var vant til å tenke på statens penger som mine. Jeg var vant til å tenke at hvis noen snylter på skatten, så går det ut over fellesskapet.

Denne tanken var helt fremmed for Fatimatou. Selv om vi brukte de samme ordene, så forsto vi helt ulike ting med dem.


Bruk mulighetene

Geita spiser der det er mat å få, sier et kamerunsk ordtak. Det å bruke mulighetene til å klare seg, regnes ikke nødvendigvis som tyveri. Hvorvidt det er tyveri, avhenger av hvem man stjeler fra, og om det gjøres åpenlyst eller ikke. Å ansatte sine egne slektninger og å sørge for seg og sine, altså nepotisme, ses for mange på som en forpliktelse man har overfor slekta og folkegruppen.

Kanskje en slik forståelse har sammenheng med at folk ikke oppfatter statens eiendom som et felleseie, men som et gode som kan utnyttes? Hvis jeg ikke tar ressursen, vil noen andre ta den. Kamerun har en av de lengst sittende presidentene i Afrika, Paul Biya. Mange i Kamerun mener at det er bedre at han fortsetter å sitte ved makta enn at de velger en ny president, for «når en ny person kommer til makta, vil han måtte ‘spise’ så mye at det kan bli dyrt». Bedre da å ha han som allerede har «spist».


Mangfold i praksis

I Norge tenker vi at nasjon og folk er to sider av samme sak, men i Kamerun er dette to helt ulike størrelser. Nasjonen er mangfoldig og sammensatt, mens folks lojalitet først og fremst er til familie og folkegruppe. Kamerun har 242 ulike språkgrupper, og ingen av dem dominerer i hele landet. Landet er delt inn det engelskspråklige Vest-Kamerun, mens resten av landet er franskspråklig. Nord regnes som muslimsk, mens Sør-Kamerun er kristent.

Når kamerunere skal beskrive landet sitt, som de elsker, starter de alltid med å beskrive mangfoldet. De siste årene har vært krevede med en stadig eskalerende borgerkrig i det engelskspråklige Vest-Kamerun, Boko Haram herjer i nord og i grenseområdene til Nigeria, og det er borgerkrig i nabolandet Den sentralafrikanske republikk.

Anstendighet er en viktig verdi for de aller fleste mennesker i verden. Det betyr at folk prøver å leve etter et sett med normer som gjør dem til anstendige mennesker. For også i Kamerun er det korrupsjonsfrie soner. En rekke små og store lokalt baserte organisasjoner samler inn penger for å bygge skoler og helseinstitusjoner, og de hjelper hverandre med lån til investeringer. Man tar altså ikke fra sine egne, man tar ikke fra mødre, og en gjør opp for seg når en handler.


Kan kirkene bidra?

Korrupsjon og forvaltning er tema på årets Stavanger Mission Conference, som NMS arrangerer 1. november. Kirkeledere fra hele verden er ventet til konferansen. Den norskfødte franske politikeren og dommeren, Eva Joly, skal innlede om å bekjempe korrupsjon. Dr. Agnes Aboum, kenyaner, og president i Kirkenes verdensråd, vil svare på spørsmålet om hvorfor kirkene skal bry seg om korrupsjonen.

Ofte ser myndigheter og politikere til kirkene som modell-organisasjoner. I likhet med staten er også mange av de afrikanske kirkene bredt sammensatt med folk fra ulike folkegrupper. Det er ikke uten videre enkelt å overføre styringsmodeller fra Vesten når ord og begreper forstås så forskjellig. Det vil bli interessant å få en dialog med kirkeledere om hvilken rolle kirkene har som samfunnsaktører for å forebygge korrupsjon. Da er det også viktig at kirkene selv har et lederskap som bekjemper misbruk internt i kirken.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere