Jo Hedberg

Leder, Bønnelista.no
10

Bruker du Nominasjonskomiteens liste stemmer du egentlig på Åpen folkekirke

Dette utsaget er riktig i de fleste bispedømmer. Det vil si; du stemmer på de kandidater som støtter Åpen folkekirke og stemmer sammen med dem. Valgreglene inneholder nemlig en sperregrense for kumulering på min 5% bare på Nominasjonskomiteens liste. Det vil si at du stemmer somregel på de som står øverst på denne listen.

Publisert: 7. sep 2019

En må anta at de som var så beviste at de kumulerte i forrige valg i dette valget vil gi sin stemme til Bønnelista, og dermed vil det antakelig ikke nytte å kumulere eller sette på navn fra Nominasjonskomiteens liste på Bønnelista. Det eneste en oppnår med å føre på navn på Bønnelista er å svekke Bønnelista, med en listestemme for hvert navn som evt blir ført på. Hver stemme seddel har 7 listestemmer, som mandatene til bispedømmerådet blir fordelt ut ifra ved mandatfordeling.

Stemmer du Nominasjonskomiteens liste eller skriver på navn fra denne listen gir du stort sett din stemme til de som står øverst på Nominasjonskomiteens liste, selv om du kumulerer de gode kandidatene på listen. Det er bare i Stavanger bispedømme det er to konservative kandidater øverst på Nominasjonskomiteens liste. De vil trolig komme inn uansett, ulempen her at de da vil få en liberal vara, slik at de aldri kan være borte fra noen møter.

I Oslo og Sør-Hålogaland bispedømmer er det annerledes. Der er det håp om at over 5% vil kumulere de kandidatene som Bønnelista anbefaler på sin hjemmeside, slik at disse blir valgt inn først.

Så er du ikke enig med Åpen folkekirke er det bare Bønnelista som er et alternativ, i og med at det er så mange på Nominasjonslistene som støtter Åpen folkekirke!

La oss ikke glemme å be for valget, også i og rundt valglokalene. Godt valg!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1230 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1071 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 966 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 634 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 435 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere