Stian Slotterøy Johnsen

7

Medisin mot amerikanske tilstander

Norge er ikke immun mot en samfunnsutvikling hvor tilliten mellom folk råtner opp. Det finnes en medisin, men det er bare demokratiets fotfolk som kan lage den.

Publisert: 5. sep 2019

Samfunnsutviklingen i USA er et skremmebilde på hvor galt det kan gå når tilliten mellom folk forvitrer. Konfliktene mellom folk har økt til et nivå der seriøse publikasjoner som The New Yorker spør om en ny type borgerkrig er i gang. Samfunnslimet har gått fullstendig i oppløsning.

Vi ønsker ikke amerikanske tilstander her i Norge, men hva kan vi gjøre for å motvirke dem?


Demokratiets fotfolk

Erna og Jonas kjenner du fra TV, men har du hørt om Jarl Stian? Han er 3. kandidat for Mo i Rana Høyre, og det er han som nå står på valg. Jarl Stian og 60.000 andre stiller til valg for å gjøre lokalsamfunnene våre bedre. Kommunevalget 2019 handler om ham, om demokratiets fotfolk, ikke TV-politikerne.

Medisinen lokalpolitikerne kan skrive ut mot amerikanske tilstander, er å legge forholdene bedre til rette for helt ordinær, lokal, hverdagslig frivillig aktivitet. Når barn, unge, voksne og eldre deltar i frivillige organisasjoner øker de ikke bare egen og andres individuelle livskvalitet. Lokalsamfunn smis også tettere sammen.

I vår ferske nasjonale kartlegging Frivillighetsbarometeret svarer dessuten over 80 prosent av befolkningen at det er viktig eller svært viktig at kommunen tilrettelegger for frivillighet.


Trådene som binder

For sosiale bånd handler ikke bare om de private båndene som trekkes mellom venner, men også om trådene som binder oss alle sammen, selv om vi ikke kjenner hverandre. Sosiale bånd til de vi ikke kjenner, skapes først og fremst gjennom deltakelse i foreningsliv og frivillige organisasjoner.

De store, negative konsekvensene av manglende sosiale bånd mellom fra før ukjente folk, er svært tydelige i USA.

Historisk var samfunnsutviklingen i USA et forbilde for Norge. For 70 år siden stod amerikansk frivillighet og foreningsliv i full blomst. Amerikanerne hadde bredere folkelig deltakelse i foreningslivet enn i flere europeiske land. Men siden 1950-tallet har amerikansk deltakelse i frivillighet gradvis visnet og råtnet på rot.

I boken Bowling Alone dokumenterer statsviteren Robert Putnam denne utviklingen. Han argumenterer overbevisende for hvordan mindre frivillig engasjement undergraver selve fundamentet for et sterkt og stabilt demokrati. Å motvirke en slik utvikling er i vår alles interesse.


Rufsete og ulønnet

Medisinen blir ikke lett å lage. Frivillige kan oppleves plagsomt engasjerte, masete, urimelig kravstore, uryddige, vanskelige å nå i kontortiden og så videre. Frivilligheten er ikke polert og profesjonell, den er rufsete og ulønnet.

Men de kommunene som har satset på en aktiv, kommunal frivillighetspolitikk kan melde om bedre lokalsamfunn. Ofte har kommunen måttet endre mye i egne rutiner og systemer, men det har vært verdt det.

Hva kan så lokalpolitikerne gjøre for frivilligheten? Her er noen eksempler:

– Gjøre det lett å søke om penger

– Gjøre det lett å låne lokaler

– Gjøre det lett å skaffe seg kunnskap

– Gjøre det lett å samarbeide


Stort potensial

Mo i Rana har ikke vedtatt en kommunal frivillighetspolitikk ennå, så her er din sjanse, Jarl Stian.

Og potensialet for mer frivillighet i Norge er stort. 63 prosent av nordmenn har ikke blitt forsøkt rekruttert det siste året. Halvparten av disse kan tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en sak eller aktivitet de er opptatt av, mens 27 prosent ikke vet.

Et afrikansk ordtak jeg liker, lyder slik: «Mange små mennesker, som på mange små steder, gjør mange små ting, kan forandre verden.»

I dette kommunevalget er det lokalpolitikerne, demokratiets fotfolk, som står på valg og kan forandre verden. Sammen med frivilligheten kan de lykkes med nettopp det.

Godt valg!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere