Annette Svae

Foreningen for human narkotikapolitikk
1

Ungdomsbruk øker ikke ved legalisering

Forbudslinjen setter unge i fare.

Publisert: 5. sep 2019

Skrevet sammen med Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikkForeningen for human narkotikapolitikk deler generalsekretær i Actis, Pernille Husebys bekymring for unges cannabisbruk i Vårt land nylig. Men der forbudslinjen setter unge i fare, hindrer ikke uheldig ungdomsbruk for at lovlig cannabis kan redusere opioid overdosedødelighet.   

Huseby viser til at pågående tiltak som substitusjonsbehandling og utdeling av Naloxon antistoff, er viktig overdoseforebygging. Legalisert cannabis kan ytterligere redusere overdosedødelighet. Fersk erfaringsbasert kunnskap etter legalisering i USA viser til nedgang i forskriving av opioider og nedgang i opioid dødelighet i stater med legalisert medisinsk- og rekreasjons-cannabis, mens pasienter i medisinsk cannabisprogram substituerer vekk opioider, alkohol og benzodiazepiner (bzo).

Der Huseby korrekt tar cannabisens skadepotensiale på alvor, overser hun at blandingsbruk er involvert i flesteparten av overdosedødsfallene. Opioider, alkohol og bzo virker gjensidig forsterkende på pustehemming, mens cannabis virker på andre reseptorer. Cannabis er ikke forbundet med overdosedød brukt alene. Om pasienter blander opioider med cannabis fremfor angstdempende bzo i smerte-, angst- eller søvnbehandling, vil dette forebygge overdoser. 

Huseby kan med rette bekymre seg over ungdomsbruk og at styrkegraden har økt i cannabis det siste tiåret, men forbud forhindrer direkte for tryggere bruk. Med legal omsetning i statslisensierte utsalg til voksne, vil staten kunne regulere bort sterkere varianter, akkurat som man ikke selger 96% alkohol på polet, og kreve varedeklarasjon hvor balansen mellom virkestoffet THC, som kan fremkalle psykoser og antipsykotiske CBD, kommer tydelig frem for brukerne. Mafiaen har ingen skadereduserende service.

Som vin drypper ned på unge fra vinmonopolet, hindres ikke unge fra enhver anskaffelse av cannabis, tross ønsket aldersgrense på et legalt marked; et virkemiddel vi ikke finner på det svarte markedet. En overgang til et strengt regulert legalt cannabismarked, vil føre til at en stadig større markedsandel med cannabis er kvalitetssikret med varedeklarasjon. Det vil gjøre uønsket bruk blant unge - og voksne, mindre risikofylt. På et legalt marked vet brukerne i det minste hva produktet inneholder og kan velge bort de sterkeste variantene.

Når: “ungdom er spesielt sårbare for negative konsekvenser av rusmiddelbruk”, som Huseby påpeker, bør Actis lytte til forskere som mener innføring av lisensierte utsalg med aldersgrenser er den sannsynlige årsaken til at bruk blant yngre har blitt redusert i stater, som har legalisert rekreasjonell cannabis i USA. Nedgangen i bruk blant unge fra tolv til søtten år, bekreftes i Helsedepartementet i USAs årlige nasjonale undersøkelse av rusbruk og helse.

Undersøkelsen viser at voksnes cannabisbruk I USA har økt moderat, men oppgangen er positiv for folkehelsen når den substituerer for bruk av mer risikofylte rusmidler og medikamenter. En studie viser til nedgang i forbruk av det farligere rusmiddelet alkohol, mens en annen viser at forbruket av sterkere smerte- og beroligende medikamenter gikk ned etter legalisering av cannabis.

Mange vil argumentere for det positive ved å skille cannabis ut fra et svart marked, som også selger hardere stoffer. Forbudspolitikk virker uansett ikke for å redusere cannabistilgjengelighet. Men legal cannabis kan få ned bruk av farligere substanser og overdosedødelighet knyttet til dem. Det er på tide vi anvender annet enn skremsels- og forbudsvirkemidler i vårt forebyggende arbeid overfor ungdommers cannabiseksperimentering.

KILDER

Huseby, Pernille. 28. august 2019. “Lovlig cannabis reduserer ikke overdoser”. Vårt land. http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752604-lovlig-cannabis-reduserer-ikke-overdoser

Svae, Annette Thunold. 31. august 2019. “Lovlig cannabis redder liv.” Dagbladet.

https://www.dagbladet.no/kultur/lovlig-cannabis-redder-liv/71537280?fbclid=IwAR2Ij93pITOeffLNwjaxSKjiSM8tulfJkrpy7UhYoFUnY42LUsVI3eC99vI

Shi, Yuyan et al. 1. januar 2019. “Recreational marijuana legalization and prescription opioids received by Medicaid enrollees.” Drug and Alcohol Dependence, volum 194, s. 13-19. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618307567

Chan, Nathan W., Burkhart Jesse, Flyr Matthew. 6. august 2019. “The effects of recreational cannabis legalization and dispensing on opioid mortality.” Economic Inquiry. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecin.12819

Lucas, Phillipe et al. 28.  januar 2019. “Medical patterns of use and substitution for opioids and other pharmaceutical drugs, alcohol, tobacco and illicit substances; results from a cross-sectional survey of authorized patients.”  Harm Reduction Journal nr. 16, artikkel 9. https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0278-6

Boehnke, Kevin F. et al. Juli 2019. “Pills to pot: Observational Analysis of Cannabis Substitution Among Cannabis Users With Chronic Pain.” Journal of Pain, volum 20, nr. 7, s. 830-841. https://www.jpain.org/article/S1526-5900(18)30735-1/fulltext

Bramness, Jørgen et al. 24. mai 2011. “Dødelige overdoser i Oslo 2006 - 2008.” SERAF rapport, UiO.. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2011/seraf-rapport-2-2011-dodelige-overdoser-i-oslo-2006-til-2008.html

Yahoo News. 13. juli 2017. “No one has ever died from a pot overdose, but the DEA is taking no chances.” https://news.yahoo.com/no-one-ever-died-pot-overdose-dea-taking-no-chances-201123125.html

Murray, Robin M. Quigley,Harriet, Quattrone, Diego, Englund, Amir og Di Forti, Marta. 2016. “Traditional marijuana, high-potency cannabis and synthetic cannabinoids: increasing risk for psychosis” World Psychiatry, volum 5, nr. 3, s. 195-204.

https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/traditional-marijuana-highpotency-cannabis-and-synthetic-cannabinoids(0196862a-87d2-4a46-82d4-296757797e89).html

Anderson Mark D., Hansen Benjamin og Rees, Daniel I. et al. 2019. “Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use. New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys.” Jama Pediatrics.

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2737637

U.S. Department of Health and Human Services. 2019. “2018 National Survey on Drug Use and Health. Annual National Report.”

https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-annual-national-report

Bramness, Jørgen G. og Mahda-Amiri, Desiree. April 2017. “Notat: Bruk av rusmidler på ulike måter - ulik risiko.” https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2017/bruk-av-rusmidler-pa-ulike-mater-ulik-risiko.html

Baggio, Michele, Chong, Alberto og Kwon Sungoh. 2018. “Marijuana and Alcohol Evidence Using Border Analysis and Retail Sales Data.” SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3063288

NRK 15. desember 2014. “Politiet tror ikke store hasjbeslag stopper markedet.”

https://www.nrk.no/norge/politiet-tror-ikke-store-hasjbeslag-stopper-markedet-1.12101084?fbclid=IwAR1Dom1_2hKgoitXo_Des1hzWqV_KKnqQDl-cGU7ZEuaojDKbm-71DqiW3Y

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1814 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 852 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 842 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 826 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere