Jardar Seim

3

Hvem eier kirkene?

Når det reelle eierforholdet på forhånd er usynliggjort både i grunnboken og ved uttalelser fra kirkevergen om at fellesrådet eier kirkene, bidrar det til å utviske bevisstheten om soknet som kirkeeier.

Publisert: 5. sep 2019

Bjørn Engstrøm har i Vårt Land 8/8 og 22/8 skrevet om «fristilling» av kirker etter at Kirkelig fellesråd i Oslo har fristilt Ellingsrud kirke til utleie. Kirkeverge Robert Wright har svart 14/8. Dessuten har Ole Inge Bekkelund fra Kirkerådets rettsseksjon problematisert begrepet fristilling.


Soknets eiendom

Wright skriver at «alle kirkene i Oslo eies av alle menighetene i fellesskap», og viser til at Kirkelig fellesråd i grunnboken står som eier av kirkene. Men den grunnleggende kilden for hvem som eier kirkene, er kirkeloven, der det i paragraf 17 står: «Kirkene er soknets eiendom.» Kirkelig fellesråd nevnes ikke der, bare i paragraf 18, som handler om forvaltning av kirkene. Det står riktignok i paragraf 17 at soknene i en kommune også kan eie kirker i fellesskap. Det er en bestemmelse som kom inn med kirkeloven av 1897, der det ble bestemt at soknene skulle eie kirkene, men med et tillegg om at sokn som på det tidspunkt eide kirker i fellesskap, ikke nødvendigvis måtte endre eierforholdet. På 1800-tallet hadde mange kirker vært i privat eie. Et av målene med kirkeloven av 1897 var å fremskynde overgangen til at menighetene skulle eie kirkene, selv om det da ikke fantes menighetsråd eller fellesråd. I praksis representerte derfor kommunen menighetene i slike saker.

Med kirkeloven av 1996 ble soknene egne rettssubjekter, og eierskap og forvaltning ble delt mellom sokn og fellesråd. Når eiendomsinformasjonen om kirkene skulle oppdateres i grunnbøkene etter at den nye kirkeloven kom, stod kommunen fra før ofte feilaktig oppført som eier. I Oslo ble i stedet Kirkelig fellesråd oppført som rettighetshaver til eiendomsrett for den enkelte kirke uten hensyn til kirkelovens bestemmelse om eiendomsrett. Og det bringer dessverre Oslos kirkeverge til å fortelle Vårt Lands lesere at «alle kirkene i Oslo eies av alle menighetene i fellesskap». Det gjør de ikke. Jeg har iallfall aldri sett noen avtale om det, og det følger ikke av kirkeloven. I KAs håndbok «I soknets eie?» heter det (side 42): «Ved tinglysing av kirkelig eiendom må man sørge for at det tydelig framgår hvilket sokn eiendommen tilhører, samtidig som det må framgå hvilket organ som opptrer som eier på vegne av soknet.» Dette er ikke bare teoretisk juss. Det har direkte betydning for den debatten som Bjørn Engstrøm så fortjenstfullt har tatt opp.


Usynliggjort

I Oslo har flere ganger sokn blitt slått sammen til storsokn der det ikke er krav om mer enn én kirke. Så følger «fristilling» av overflødige kirker. Når det reelle eierforholdet på forhånd er usynliggjort både i grunnboken og ved uttalelser fra kirkevergen om at fellesrådet eier kirkene, bidrar det til å utviske bevisstheten om soknet som kirkeeier. Ut fra dette er det kanskje ikke noen overraskelse når den enkelte menighet i Oslo i Enhetsregisteret i Brønnøysund er oppført som en «underenhet» av Kirkelig fellesråd. Det følger ikke av kirkeloven.

Og så er det bare å vente på kirkevalget og alle kandidatene som ønsker styrket innflytelse for lokalmenighetene.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5179 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3157 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2335 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2206 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1779 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1755 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1738 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1672 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere