Jardar Seim

4

Hvem eier kirkene?

Når det reelle eierforholdet på forhånd er usynliggjort både i grunnboken og ved uttalelser fra kirkevergen om at fellesrådet eier kirkene, bidrar det til å utviske bevisstheten om soknet som kirkeeier.

Publisert: 5. sep 2019

Bjørn Engstrøm har i Vårt Land 8/8 og 22/8 skrevet om «fristilling» av kirker etter at Kirkelig fellesråd i Oslo har fristilt Ellingsrud kirke til utleie. Kirkeverge Robert Wright har svart 14/8. Dessuten har Ole Inge Bekkelund fra Kirkerådets rettsseksjon problematisert begrepet fristilling.


Soknets eiendom

Wright skriver at «alle kirkene i Oslo eies av alle menighetene i fellesskap», og viser til at Kirkelig fellesråd i grunnboken står som eier av kirkene. Men den grunnleggende kilden for hvem som eier kirkene, er kirkeloven, der det i paragraf 17 står: «Kirkene er soknets eiendom.» Kirkelig fellesråd nevnes ikke der, bare i paragraf 18, som handler om forvaltning av kirkene. Det står riktignok i paragraf 17 at soknene i en kommune også kan eie kirker i fellesskap. Det er en bestemmelse som kom inn med kirkeloven av 1897, der det ble bestemt at soknene skulle eie kirkene, men med et tillegg om at sokn som på det tidspunkt eide kirker i fellesskap, ikke nødvendigvis måtte endre eierforholdet. På 1800-tallet hadde mange kirker vært i privat eie. Et av målene med kirkeloven av 1897 var å fremskynde overgangen til at menighetene skulle eie kirkene, selv om det da ikke fantes menighetsråd eller fellesråd. I praksis representerte derfor kommunen menighetene i slike saker.

Med kirkeloven av 1996 ble soknene egne rettssubjekter, og eierskap og forvaltning ble delt mellom sokn og fellesråd. Når eiendomsinformasjonen om kirkene skulle oppdateres i grunnbøkene etter at den nye kirkeloven kom, stod kommunen fra før ofte feilaktig oppført som eier. I Oslo ble i stedet Kirkelig fellesråd oppført som rettighetshaver til eiendomsrett for den enkelte kirke uten hensyn til kirkelovens bestemmelse om eiendomsrett. Og det bringer dessverre Oslos kirkeverge til å fortelle Vårt Lands lesere at «alle kirkene i Oslo eies av alle menighetene i fellesskap». Det gjør de ikke. Jeg har iallfall aldri sett noen avtale om det, og det følger ikke av kirkeloven. I KAs håndbok «I soknets eie?» heter det (side 42): «Ved tinglysing av kirkelig eiendom må man sørge for at det tydelig framgår hvilket sokn eiendommen tilhører, samtidig som det må framgå hvilket organ som opptrer som eier på vegne av soknet.» Dette er ikke bare teoretisk juss. Det har direkte betydning for den debatten som Bjørn Engstrøm så fortjenstfullt har tatt opp.


Usynliggjort

I Oslo har flere ganger sokn blitt slått sammen til storsokn der det ikke er krav om mer enn én kirke. Så følger «fristilling» av overflødige kirker. Når det reelle eierforholdet på forhånd er usynliggjort både i grunnboken og ved uttalelser fra kirkevergen om at fellesrådet eier kirkene, bidrar det til å utviske bevisstheten om soknet som kirkeeier. Ut fra dette er det kanskje ikke noen overraskelse når den enkelte menighet i Oslo i Enhetsregisteret i Brønnøysund er oppført som en «underenhet» av Kirkelig fellesråd. Det følger ikke av kirkeloven.

Og så er det bare å vente på kirkevalget og alle kandidatene som ønsker styrket innflytelse for lokalmenighetene.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
25 dager siden / 2281 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
23 dager siden / 1827 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1314 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
rundt 1 måned siden / 1235 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1123 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
26 dager siden / 1091 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
3 dager siden / 942 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
19 dager siden / 920 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
30 dager siden / 904 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere