Karin-Elin Berg

3

Åpen folkekirke er selvsagt opptatt av menighetene

Åpen folkekirkes program er utformet med menighetens beste i tankene. Alle kandidater som blir valgt blir tillitspersoner for hele kirken.

Publisert: 5. sep 2019

I sitt innlegg i Vårt Land 5. september skriver Sigmund Knutsen om «menighetenes fellesliste» og mener nominasjonskomiteens liste består av kandidater som vil være en stemme for de lokale menighetene.

Flere kandidater på nominasjonskomiteens liste er opptatt av at de er nominert av menighetsrådene. Det er ikke så rart, for det er ikke så mye annet som samler dem enn akkurat det faktum. Det er likevel ikke riktig at disse kandidatene i større grad er tillitspersoner verken i kirken eller på vegne av menighetene enn andre kandidater som stiller til valg. Tillitspersoner blir man når man blir valgt, og tilliten og mandatet kommer fra velgerne. 

Det er altså ikke nomineringsprosessen, men selve valget som gir det demokratiske fundamentet. Når det gjelder valgordning er Åpen folkekirke tydelige på hva vi ønsker, og et hovedmål for oss er at det skal være best mulig tilrettelagt for velgerne - ikke for de som skal velges. Åpen folkekirke viste for øvrig at vi har solid støtte i de demokratiske prosesser ved at vi fikk over 60% av stemmene ved forrige valg. 

Mange av oss som stiller til valg for Åpen folkekirke har lang fartstid i menighetsråd og andre frivillige verv i kirken. Vårt program er utformet med menighetens beste i tankene. Vi skisserer også hvordan vi ønsker å bidra til en åpen og inkluderende kirke. 

For mange velgere er det ikke kirkerordning, men hvordan kirken oppleves og utvikles som er viktig. Det kan virke som at en del kandidater først og fremst er opptatt av kirkens indre liv og de som allerede er aktive kirkegjengere. I Åpen folkekirke er vi opptatt av alle medlemmer, også de som besøker kirkene sjeldnere, men som synes kirken likevel er viktig. Kanskje kan vi til og med bidra til at flere har lyst til å komme oftere når de ser at kirken er et sted som kan romme hele livet sitt.

Hvis man er opptatt av at både menigheten og det enkelte medlem skal ha gode kår, så bør man stemme Åpen folkekirke. De som stemte på oss sist bidro til at kirken tok et langt steg for å bli mer åpen og inkluderende. Vi trenger fortsatt støtten fra velgerne for å fortsette det arbeidet.


Karin-Elin Berg

Førstekandidat Åpen folkekirke Borg

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere