Rikke Grevstad Kopperstad

10

Liberale ringer i vannet

Om alvoret i kirkevalget.

Publisert: 5. sep 2019


Vi har et enormt ansvar, vi som sitter i Kirkemøtet. Vi satt der også da vigselsvedtaket om likekjønnet ekteskap fikk flertall i 2017. Noen har siden den gangen, bare jublet og tenkt at problemet er løst. Andre av oss har brukt mye tid til å søke kunnskap om ideologien som ligger bak liberale strømninger. Og vi har studert ringene i vannet. For det var mer enn ekteskap det handlet om den gangen. Øivind Benestad var en profetisk røst i det Kirkemøtet, men ble oversett og uglesett. Men han hadde rett om konsekvensene. Og vi ser at utviklingen går svært raskt mht "seksuell frigjøring" mens kirkeledere tilsynelatende ukritisk ønsker den velkommen. Fremdeles har jeg til gode å høre folk på Åpen Folkekirke sin kirkepolitiske liste,  advare mot Fri sitt program "Rosa kompetanse". Undervisningen som er finansiert av staten, skaper bl.a. skadelig usikkerhet rundt egen kjønnsidentitet hos barn og unge. Fremdeles roper ingen liberale "varsku" rundt følgene av grenseløs seksualitet. Samtidig øker tilfellene av psykiske problemer blant unge drastisk, uten at liberale kirkepolitikere er villige til å se eller snakke om sammenhengene. Psykologer, lærere og psykiatere ser derimot både sammenhenger og skader, og de engasjerer seg, mens mange i kirken har skylappene på. Hvor bærer det hen om denne utviklingen fortsetter, med et oppsiktsvekkende økende antall unge som av resultat tror de trenger et kjønnsskifte? For det er mange ringer i vannet. Den Norske Kirke har åpnet dørene for en negativ utvikling som truer barns rettigheter og en sunn utvikling hos ungdom. Og ringene i vannet berører familiebegrepet, bioteknologi og mye mer. De som stemte for vedtaket i 2017, gav  menneskelige erfaringer høyest autoritet og vi ser et stadig økende teologisk opprør mot sannheter i Bibelen. Samtidig har Dnk  banet veien for liberale vedtak også  i andre kirkesamfunn og organisasjoner. Til og med demokratiet og friheten er truet, der totalitære stemmer på ulike måter vil kneble de som holder fast på at Guds skapervilje er god. Liberale medlemmer i Kirkemøtet har et stort ansvar for denne alvorlige utviklingen, fordi de den gang stemte ja, og fordi de nå tier om mye. La ikke forlokkende ord om mangfold og kjærlighet, bli viktigere enn kunnskap og innsikt i hvordan liberale ringer i vannet faktisk ser ut i kirke og samfunn. Konsekvensene er enorme. Når liberale kirkepolitikere, på Guds vegne, vil velsigne alt som står på homolobbyen sin agenda, hvem vil da våkne opp og stå imot? Jeg vil med største alvor, anbefale å stemme på kandidater i kirkevalget, som har vilje, innsikt, Gudsfrykt og kall til nettopp å bane vei for mer himmel på jord! Og derfor er det også mye positivt som skjer i kjølevannet av vigselsvedtaket. Gode bøker og undervisningsopplegg publiseres som en motreaksjon og ny frimodighet vokser fram. -Det er håp!

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere