Sverre Langeland

3

Kirkevalget og umyndiggjørelse av menigheten

I skyggen av kirkevalget pågår det en viktig prosess om Den norske kirkes ordning. I en krevende tid hvor oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er dalene er det helt avgjørende at kirken får sterke og livskraftige menigheter. Disse kan ikke bare drives av lønnede medarbeidere. Vitale menigheter trenger også et engasjert lekfolk som vil gi av tid og penger. Engasjement henger sammen med innflytelse. Hvem vil engasjere seg i lokalmenigheten hvis kallet til tjeneste er å være funksjonær for de kirkelige myndigheter?

Publisert: 4. sep 2019

De siste fire år har vi hatt et kirkemøte dominert av Åpen folkekirke. I beslutninger og utredninger har Åpen folkekirke vist at de ønsker en sentralstyrt kirke der kirkemøtet og kirkerådet sitter med makten. 


Regjeringens forslag til ny lov om Tros- og Livssynssamfunn i Proposisjon 130L og kirkeordningen som skal vedtas av det nye kirkemøtet vil legge viktige føringer for framtidens kirke. Dnk`s kanskje mest erfarne kirkejurist, Ole Herman Fisknes, omtaler lovforslaget i Vårt Land den 30.7.d.å. Under den betegnende overskriften: «Soknet- et rettsubjekt uten innhold» skriver han: «Lovforslaget legger så mange begrensninger på menighetsrådets myndighet at den blir lik null….» Lovforslaget legger opp til en sentralstyrt kirke med usikkerhet og handlingslammelse i soknene.»


Menighetsrådet og menighetsmøtets beslutningskompetanse bør nedfelles i kirkeordningen, og økonomistyringen i større grad overføres til menighetene. Regjeringens lovforslag og utkastet til den nye kirkeordningen fra det avtroppende kirkerådet går motsatt vei. Her vil man svekke menigheten og den lokale myndighet til fordel for kirkelig styring ovenfra. Lokaldemokratiet trues og menighetene umyndiggjøres. 


Et åpenbart eksempelet er forandringen av § 11,1.ledd. i den nåværende kirkeloven: «Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.» Ifølge den foreslåtte kirkeordningen skal det nå hete i § 22, 1. ledd «Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken når Kirkemøtet har overlatt spørsmålet til menighetsmøtets avgjørelse.Menighetsmøtet avgjør også andre saker som etter nærmere bestemmelse av Kirkemøtet eller andre kirkelige organer blir overlatt til menighetsmøtets avgjørelse.» 

 

Liturgien er menighetens mest vitale lære, fordi den gjentas stadig. Om menighetsmøtet (MM) bare skal ha innflytelse over liturgien når KM overlater det til MM, da har menigheten mistet den myndighet som vår kirkes bekjennelse i CA 28 uttrykkelig gir den. Hvis vi ikke får en ny kurs går kirken mot en toppstyrt kirke der menigheter kan tvinges til å be og handle liturgisk mot sin tro. Det burde være utenkelig i en luthersk kirke.

 

Det kirkemøtet som nå skal velges skal vedta ny kirkeordning. Engasjerte kirkefolk bør satse på de kandidater til bispedømmerådene som vil styrke den lokale menighetens myndighet. Disse finnes blant de som er anbefalt av Frimodig Kirke på Nominasjonskomiteens lister og blant de på Bønnelista.

 

Sverre Langeland og Joachim F Grün 

Leder og nestleder i Johanneskretsen

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1496 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 1100 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1086 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 985 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 514 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere