Trond Bollerud

7

Ad bispedømmerådsvalget

Publisert: 4. sep 2019

Jeg har mistet all interesse for, og lyst til å stemme ved det kommende bispedømmerådsvalget. Årsaken er ganske enkel: Med tre ulike lister fortoner oppløpet seg som en politisk valgkamp, der det er om å gjøre å vinne flest mulig stemmer for sin liste. Uansett listetilhørighet synes jeg alle fremmer en vi - mot - dere holdning. Debatten og meningsutvekslingen i ulike media illustrerer i stor grad at det mellom fraksjonene bygges solide murer - den som ikke er med oss, er mot oss. I de ulike listenes programerklæringer er det mange gode og riktige intensjoner og arbeidsmål, det aller meste likt og felles. Men det kommer i liten grad fram i fraksjonenes egen presentasjon. Der kan man få  inntrykk av at de og bare de, fremmer disse sakene. Feller jeg med dette en urettferdig dom? Har jeg ikke satt meg inn i listeprogrammene? Har jeg ikke studert debattinnleggene godt nok? Uansett er det ikke plass for alle og en hver innen de forskjellige interesselistene, samme hva ledere og talspersoner måtte hevde. Noen vil alltid føle seg utenfor. Og - i "valgkampen" er det, som i det politiske liv, ingen brobyggere. Er dette malen for fremtidige kirkevalg? Det er ekte brobyggere vår kirke trenger, ikke murbyggere.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
20 dager siden / 5170 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
28 dager siden / 3137 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
21 dager siden / 2330 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
28 dager siden / 2205 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
18 dager siden / 1773 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1749 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
20 dager siden / 1734 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1671 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere