Guri Melby

9

Bedre med pragmatisk tilnærming

Det blir ikke bedre velferd av at venstresiden rir ideologiske kjepphester.

Publisert: 4. sep 2019

Hvordan skal små kommuner håndtere at de får flere eldre og færre unge? Hvordan skal vi sørge for vekst og velstand i hele landet, samtidig som vi skaffer nok hender til omsorg, utdanning og andre velferdstjenester? Hvordan gir vi folk kontroll i eget liv, også når de trenger hjelp fra det offentlige? Disse spørsmålene mener Venstre er riktige og viktige å stille i en lokalvalgkamp.

Til en fanesak

Arbeiderpartiet, SV og Rødt ser ut til å være opptatt av ett og bare ett spørsmål om velferd i denne valgkampen, nemlig hvordan de kan kaste private aktører ut av velferd og tjenesteyting. De gjør det til en fanesak å si opp kontrakten med Privat Omsorg Nord i Tromsø, slik at ingen lenger skal kunne velge dette tilbudet, selv om det er helt frivillig, og ikke koster kommunene en krone mer. I Oslo har Rødt fått med seg byrådet på et forbud mot etablering av nye private barnehager, selv der lokalene er ferdig bygd og en barnehageeier står klar til å drifte den nye barnehagen, slik tilfellet er med Espira Nybyen barnehage på Økern i Oslo.

Spør du disse partiene om hvorfor dette er så viktig, kommer gjerne et diffust svar om at alle pengene skal gå til velferd. Jo, det er kanskje et nobelt mål, men det er også tåkeleggende og tom retorikk. Om du legger ned alle private barnehager i morgen, kommer det ikke til å bli en krone mer til bedre tjenester til barna av den grunn. Tvert imot blir det høyst sannsynlig mindre, fordi de offentlige i gjennomsnitt har langt høyere sykefravær og derfor må bruker penger på vikarer.

Økt valgfrihet

Om du nekter fru Hansen å velge hjemmehjelp selv, får hun ikke mer velferd, hun får mindre. Hvordan kan jeg slå det fast så bombastisk? Jo, fordi jeg stoler på at fru Hansen og hennes familie vet like godt som en Ap-politiker hva som er best for henne, i hennes liv. Gir du innbyggerne økt valgfrihet, reduserer du faren for at de må ta til takke med et tilbud som ikke er godt nok.

Det finnes selvsagt eksempler på dårlig drift hos private aktører, eller at noen utnytter systemet til egen vinning. Akkurat som det finnes eksempler på dårlige tilbud, sløsing og korrupsjon i det offentlige. Men i stedet for en interessant og pragmatisk debatt om hvordan vi rigger et godt og solid system for å unngå dette, både i det offentlige og det private, foretrekker venstresiden å gjøre narr av at Venstre påpeker det vi synes er urettferdig: At i de tradisjonelt mannsdominerte yrkene så er det helt greit å tjene penger, også på tjenesteproduksjon for det offentlige, mens i de tradisjonelt kvinnedominerte yrkene er det motsatt.

Med overskudd

Ingen har kalt de som brøyter snø om vinteren for velferdsprofitører, selv om de går med overskudd. Ingen klager på at noen tjener penger på å utvikle teknologi eller programvare til bruk i velferden. Og jeg har i hvert fall ikke fått med meg at Arbeiderpartiet vil stanse de private fastlegepraksisene, selv om mange går med økonomisk overskudd. Men om du vil starte en liten virksomhet innen hjemmesykepleie, for eksempel fordi du er frustrert over måten kommunen opererer på, og ønsker nye, faglige utfordringer - da er du plutselig en såkalt velferdsprofitør.

Selv om venstresiden først og fremst er opptatt av å ramme de store aktørene med sin retorikk, så har jeg møtt mang en idealistisk barnehagedrifter som føler seg truffet hver gang herrene Lysbakken, Støre og Moxnes bruker ordet «velferdsprofitør». De ordene vi velger å bruke, betyr faktisk noe. I Venstre heier vi på alle som vil være med å utvikle velferdssamfunnet – vi trenger flere velferdsinnovatører i alle landets kommuner.

Velferdsmonopol

I stedet for å ri ideologiske kjepphester og insistere på kommunalt velferdsmonopol, burde Arbeiderpartiet, Ap og SV løfte blikket. I Venstre er vi helt overbevist at de beste løsningene finnes i et pragmatisk samarbeid mellom offentlige, ideelle og andre private aktører. Med de utfordringene vi står overfor, trenger vi faktisk alle gode krefter for å løse dem.

Guri Melby

Stortingsrepresentant for Venstre

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere