Rina Mariann Hansen

3

Blir ikke noe sannere av å gjentas

Hasle vet godt at hans påstand om at «flere lokalmenigheter (har) måttet legge ned på grunn av dårlig økonomi i Oslo-kirka» er feilaktig.

Publisert: 4. sep 2019

«Byrådet har berøringsangst for til tro», var Espen Hasles og Kjell Ingolfs Ropstads budskap i Vårt Land 19. august. Han svarer ikke på min påvisning av det løgnaktige i en slik påstand, men tror tydeligvis at nye angrep er det beste forsvar.

Ja, det er helt riktig at KrFs Erik Lunde foreslo at kommunen skulle utarbeide en helhetlig religions- og livssynspolitikk. Det var et forslag byrådet støttet, og som det har fulgt opp med å oppnevne og finansiere et utvalg under ledelse av Trond Bakkevig. Mitt poeng var også at dette utvalget er ledet og sammensatt slik at påstanden om berøringsangst faller på sin egen urimelighet.

Hasle vet godt at hans påstand om at «flere lokalmenigheter (har) måttet legge ned på grunn av dårlig økonomi i Oslo-kirka» er feilaktig. For det første ble flere menigheter lagt ned under det forrige byråds styre – der også KrF deltok. For det andre vet han også at menighetssammenslåing i Oslo-kirken handler om strategisk satsing fra Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo.

Ja, det er riktig at byrådet foreslo å kutte sykehjemsprestetjenesten fordi vi mente at dette var oppgaver som kunne ivaretas av menighetsprestene. Men, han vet like godt som meg at byrådet snudde etter samtaler med Oslo bispedømmeråd, som overbeviste oss om at dette var en nødvendig tjeneste, og konstruktivt foreslo at den bør utvides til å omfatte andre tros- og livssynssamfunn. Dette er av de saker det oppnevnte utvalget ser på.

Ja, det er et etterslep i vedlikeholdet av Oslo-kirkene. Da jeg overtok som byråd i 2015, viste Kirkelig Fellesråd til at etterslepet var i milliardklassen. Dette etterslepet har bygget seg opp i årene med borgerlig styre, og det er så enormt at ingen partier vil klare å hente det inn på fire år. Det er også verdt å merke seg at vi venter på avklaring av hvordan Stortinget mener at staten skal ta ansvar i denne saken.

Ja, det er riktig at Human-etisk forbund bruker Rådhuset til sine konfirmasjoner og navneseremonier. Det har de gjort siden 1950-tallet – altså gjennom alle de flertallskonstellasjoner som har vært i Oslo bystyre. Dette kan likevel være aktuelt for det nevnte utvalget å diskutere.

For øvrig er det naturlig at det oppnevnte utvalget drøfter saker som Hasle nevner i sitt innlegg. Fra byrådets side har vi klart og tydelig sagt at vi ønsker ideelle organisasjoner velkommen i samarbeidet om å gjøre Oslo til en god by å vokse opp i, en god by å bo i og en god by å bli gammel i. I anstrengelsene for å gjøre dette, samarbeider vi også gjerne med Kristelig folkeparti.

Rina Mariann Hansen, 
byråd for kultur, idrett 
og frivillighet

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2089 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1763 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
17 dager siden / 1758 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 1253 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
10 dager siden / 1094 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1009 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 940 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere