Espen Andreas Hasle

7

KrF vil satse på kirka i Oslo og inviterer alle partier til å støtte opp om det

Oslo KrFs førstekandidat Espen Andreas Hasle svarer byråd Rina Mariann Hansen.

Publisert: 3. sep 2019

Etter oppslaget i Vårt Land 19. august hvor jeg kritiserer byrådet i Oslo for å kutte i støtte til kristne­, ideelle organisasjoner som driver viktig arbeid i byen vår har jeg fått mange positive tilbakemeldinger, men også noen negative.


Innlegget fra Jens Brun-­Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund (23.08) og Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet (27.08) er av den kritiske sort. La meg derfor svare og utdype KrFs kritikk.


Reagerer på tonen

Først av alt, Hansen reagerer på tonen i artikkelen den 19. august. Samtidig unnlater Hansen glatt å fortelle at det var KrFs Erik Lunde som foreslo at byrådet skulle sette ned et utvalg som skal utarbeide en helhetlig tros- og livssynspolitikk i Oslo. Jeg får bruke­ byrådens egne ord: «Det er klart det er valgkamp, men det får være grenser».


Ingen ting er bedre om vi er enige med Arbeiderpartiet om at vi skal ha et livssynsåpent samfunn i Oslo, og vi er glade for at byråden har ambisjoner på dette feltet. Jeg er også veldig glad for at byråden har bidratt til at dette er stadfestet i kommunens budsjettdokument. Byrådens ­beskrivelse av livssynsåpenhet som noe annet enn livssynsnøytralitet støtter jeg også.


Dessverre finnes det flere ­eksempler på byrådets politikk som jeg mener fører oss i gal retning. La meg nevne noen flere eksempler:


1. Flere lokalmenigheter har måttet legge ned på grunn av dårlig økonomi i Oslo-kirka.


2. Vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Oslo er opp mot en milliard kroner. I perioden 2011-2015 når vi satt i byråd bevilget vi totalt 230 millioner til vedlike­hold. I denne bystyreperioden er det gitt 145 millioner.


3. De to første årene av denne perioden foreslo byrådet å kutte sykehjemsprestetjenesten i Oslo. Heldigvis snudde byrådet.


4. Byrådet har ved gjentatte­ anledninger foreslått kutt til ideelle kristne aktører. Rødt har heldigvis reddet disse aktørene ved flere anledninger slik at kuttene ikke ble så store som byrådet ­ønsket.


5. Rådhuset lånes ut til konfirmasjon i regi av Human-etisk forbund, men ikke til religiøse arrangementer.


Fører bort

Dette er eksempler på politikk som vi mener fører oss lengre bort fra det livssynsåpne samfunn og ikke nærmere­. Det siste eksemplet mener vi taler tydelig om en misforstått nøytralitet og en berøringsangst for religion.


Byråden anerkjenner at vi ikke er kommet i mål med det livssynsåpne samfunn i Oslo. Vi vil derfor utfordre byråden på å bli med KrF og være enda mer ­ambisiøse på vegne av tros- og livssynssamfunnene i Oslo i neste­ valgperiode.


Vi håper Hansen er med på å:


1. Øke tilskuddet til Den norske kirke og andre trossamfunn. Ingen kirker skal måtte legges ned på grunn av dårlig økonomi.


2. Lage en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for kirke­bygg, som er opp mot en milliard kroner i Oslo og bevilge nok penger til dette.


3. Videreutvikle og styrke ordningen med sykehjemprester og sikre at beboere med annen ­religiøs bakgrunn får muligheter til å samtale om eksistensielle spørsmål.


4. Bidra til at hver menighet i byen skal ha en diakon, som kan bidra til gode lokalsamfunn.


5. Sikre at elever i Oslo-skolen som ønsker å samles til andakt, bønn eller lignende i friminutter skal få låne et rom på skolen til dette, også hvis de deler ut boller.


6 . Øke bevilgningene til ideelle aktører som tar på seg viktige omsorgsoppgaver på vegne av oss alle.


Livssynsåpent samfunn

Vi håper selvfølgelig alle politikere­ som stiller til valg i Oslo vil prioritere tros- og livssynsamfunnene i Oslo. Det vil bidra til et livssynsåpent samfunn.


Espen Andreas Hasle


1. kandidat Oslo KrF


Innlegget sto på trykk i Vårt Land 27.08.2019

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere