Anne Mari Vadset

1

Åpent brev til valgkomiteen og landsstyret i KRIK

I mai takket jeg ja til å stille til valg i KRIKs nye landsstyre som velges senere i høst. Nå trekker jeg mitt kandidatur, og har behov for å fortelle hvorfor.

Publisert: 3. sep 2019  /  1771 visninger.


Det er flott at landsstyret vil beholde spilleregelen om at «det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Jeg kan derimot ikke stå inne for at ledere som åpent og bevisst lever i strid med denne spilleregelen kan være ledere i KRIK.

KRIK har et stort ansvar i å veilede unge mennesker i tro og liv. Med dette vedtaket sier imidlertid KRIK ja til en forvirrende dobbeltkommunikasjon jeg ikke kan stille meg bak. En kan ikke si at ekteskapet er Guds gode ordning, og samtidig si et ja til handlinger som er i strid med dette. Det er i mine øyne verken god veiledning, eller god formidling av tro. Liv og lære må henge sammen.

I tillegg til dette fører vedtaket med seg andre, store utfordringer:

- Når det nå åpnes opp for at en ikke trenger å følge spilleregelen som omhandler samliv, hva da med de andre spillereglene? Trenger vi å følge dem?

- Det blir sagt at KRIK ikke skal være en kamparena, men er det ikke nettopp det organisasjonen nå legger opp til? Når teori og praksis ikke stemmer, hva skal en da styre etter? Ansvaret for denne manøvreringen skyves nå ned til lokallag og komiteer der de unge lederne sitter. Dette ansvaret mener jeg ledelsen i organisasjonen skulle tatt.

- Bibelen har et frigjørende budskap å komme med når det gjelder identitet og seksualitet. Din identitet er nemlig mye mer enn din seksualitet. Jeg hadde håpet at KRIK ville formidlet dette tydelig; hjulpet ungdommene til å se det; og dermed frimodig kunne fremme det.

- Vedtaket handler ikke bare om at vi kan leve med hvem vi vil og på den måten vi vil. Det går mye dypere. Spørsmålet er: Ønsker vi å bøye oss for Guds gode ordning, slik KRIK selv formulerer det, eller vil vi bytte den ut med vår egen?

Da er vi ved kjernen i evangeliet. De to siste årene har jeg talt på Explore, KRIK sin nyttårsleir. Der har jeg forkynt evangeliet med omvendelse fra vårt eget for å kunne gå Guds vei. Hvordan skal en tale frimodig om dette nå?

- Vedtaket gjør at en tydelig og god veiledning blir veldig krevende. I tillegg blir formidling av evangeliet svært vanskelig når det ikke lenger skal få konsekvenser for livet vi lever.

Jeg kan altså ikke stå inne for det nye vedtaket og trekker derfor mitt kandidatur.

Anne Mari Vadset, tidligere landsstyremedlem, ansatt, taler og mangeårig KRIK medlem

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1288 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 1266 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
28 dager siden / 1143 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 845 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
12 dager siden / 805 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 679 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere