Anne Mari Vadset

1

Åpent brev til valgkomiteen og landsstyret i KRIK

I mai takket jeg ja til å stille til valg i KRIKs nye landsstyre som velges senere i høst. Nå trekker jeg mitt kandidatur, og har behov for å fortelle hvorfor.

Publisert: 3. sep 2019  /  1538 visninger.


Det er flott at landsstyret vil beholde spilleregelen om at «det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Jeg kan derimot ikke stå inne for at ledere som åpent og bevisst lever i strid med denne spilleregelen kan være ledere i KRIK.

KRIK har et stort ansvar i å veilede unge mennesker i tro og liv. Med dette vedtaket sier imidlertid KRIK ja til en forvirrende dobbeltkommunikasjon jeg ikke kan stille meg bak. En kan ikke si at ekteskapet er Guds gode ordning, og samtidig si et ja til handlinger som er i strid med dette. Det er i mine øyne verken god veiledning, eller god formidling av tro. Liv og lære må henge sammen.

I tillegg til dette fører vedtaket med seg andre, store utfordringer:

- Når det nå åpnes opp for at en ikke trenger å følge spilleregelen som omhandler samliv, hva da med de andre spillereglene? Trenger vi å følge dem?

- Det blir sagt at KRIK ikke skal være en kamparena, men er det ikke nettopp det organisasjonen nå legger opp til? Når teori og praksis ikke stemmer, hva skal en da styre etter? Ansvaret for denne manøvreringen skyves nå ned til lokallag og komiteer der de unge lederne sitter. Dette ansvaret mener jeg ledelsen i organisasjonen skulle tatt.

- Bibelen har et frigjørende budskap å komme med når det gjelder identitet og seksualitet. Din identitet er nemlig mye mer enn din seksualitet. Jeg hadde håpet at KRIK ville formidlet dette tydelig; hjulpet ungdommene til å se det; og dermed frimodig kunne fremme det.

- Vedtaket handler ikke bare om at vi kan leve med hvem vi vil og på den måten vi vil. Det går mye dypere. Spørsmålet er: Ønsker vi å bøye oss for Guds gode ordning, slik KRIK selv formulerer det, eller vil vi bytte den ut med vår egen?

Da er vi ved kjernen i evangeliet. De to siste årene har jeg talt på Explore, KRIK sin nyttårsleir. Der har jeg forkynt evangeliet med omvendelse fra vårt eget for å kunne gå Guds vei. Hvordan skal en tale frimodig om dette nå?

- Vedtaket gjør at en tydelig og god veiledning blir veldig krevende. I tillegg blir formidling av evangeliet svært vanskelig når det ikke lenger skal få konsekvenser for livet vi lever.

Jeg kan altså ikke stå inne for det nye vedtaket og trekker derfor mitt kandidatur.

Anne Mari Vadset, tidligere landsstyremedlem, ansatt, taler og mangeårig KRIK medlem

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5179 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3157 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2335 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2206 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1779 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1755 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1738 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1672 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere