Karl Øyvind Jordell

148

Les reglementene!

På Dagsnytt 18 ble det hevdet at en sperregrense ved kirkevalget som står i reglementet, var holdt hemmelig. Og i saken om utnevning av preses begår Vårt Land samme feil på to steder på samme side. Journalister bør skjerpe seg.

Publisert: 3. sep 2019

Mandagen var en tung dag for oss formalister som synes det er greit at lover og regler blir gjengitt korrekt.

1. Det startet i Dagsnytt 18, hvor journalist og kandidat til kirkemøtet Juritzen sa følgende om en regel om at kandidater på nominasjonskomiteenes lister må være kumulert av minst 5 prosent for at kumuleringene skal telle (sitatet er fra den tekstede versjonen av sendingen): «Nei, den har de holdt godt hemmelig. Ingen på listen i Oslo har hørt om det. Heller ikke nominasjonskomiteen som plukket oss ut.» Juritzen har fremmet tilsvarende påstand i en kronikk i VG.

I valgreglenes § 7-9 (3) b) står det: «For Nominasjonskomiteens liste gjelder følgende: Kandidater på listen som har oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av listens stemmetall, kåres i rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. Øvrige kandidater kåres på grunnlag av sin rekkefølge på listen.» Valgreglene er lagt ut på nettet, og greit disponert. Det hadde vært fint om kandidatene ved valget gjorde seg kjent med dem, før de uttalte seg på radio og skrev kronikk.

2. Men det skulle bli verre. Det skal velges ny preses. I et oppslag i Vårt Land for 3.9., som kunne leses mandag kveld, står det: «Allerede i oktober vil Bispemøtet nominere tre kandidater, som landets bispedømmeråd deretter kan stemme på.» Og i en faktaboks på samme side står det: «Før den tid [avskjedsgudstjenesten i januar] skal bispemøtet nominere tre kandidater til å ta over, noe som vil skje i midten av oktober. Deretter skal bispedømmerådene stemme på de nominerte før Kirkerådet til slutt ansetter én av kandidatene

Men det er ikke slik at Bispemøtet ‘vil’ eller ‘skal’ dette.

I reglene for tilsetting av biskoper heter det nemlig: «Kirkerådet skal ved ledighet i stillingen som preses i Bispemøtet underrette Bispemøtet om at det innen en frist fastsatt av Kirkerådet skal nominere inntil tre kandidater som Bispemøtet anser som skikket til ny preses i Bispemøtet.» Her har en gruppe på ikke mindre enn tre journalister oversett det viktige ordet ‘inntil’. Realiteten er at Bispemøtet selv kan utnevne sin preses, ved bare nominere en enkelt kandidat.

Det er korrekt at der er en videre avstemningsrunde, men den faller vel bort hvis der bare er en kandidat – det er høyst tvilsomt om ordningen åpner for at høringsinstansene kan stemme mot vedkommende!

Det man vel ikke kunne forvente, er at journalistene skulle legge merke til at det ved valg av preses ikke er åpnet for supplerende nominasjon, slik som ved ordinære bispeutnevnelser. Biskopene har full kontroll.

Siden preses har rundet 69, har det ligget i kortene at denne saken ville komme opp. Da hadde det vært fint om Vårt Land hadde forberedt og kvalitetssikret sin fremstilling før man publiserte.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5179 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3157 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2335 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2206 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1779 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1755 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1738 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1672 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere