Jorunn Gleditsch Lossius

3

Forurensende hatprat

Hatpraten får ikke forurense meg. Og jeg håper den ikke får forurense deg.

Publisert: 2. sep 2019

I Vårt Land 29. august kan vi lese om norsk-muslimske barn som må lytte til voksnes stygge og harde språkbruk om muslimer. Hatprat kan ikke forsvares med retten til ytringsfrihet. Hatprat forurenser samfunnsdebatten. Ikke bare er hatet vi snakker om en sterk følelsesmessig motvilje mot noen, men en holdning som jeg mener krenker noe av det fineste vi har - nemlig menneskeverdet.

Det bør være enkelt, men synes likevel så vanskelig. Den opphetede islamdebatten har resultert i at vi gjør skade på det mest verdifulle et land kan ha, nemlig at barna våre kan vokse opp i et samfunn med trosfrihet, uten å bli møtt av voksne som hater dem bare fordi de har en annen tro. Som kristen har jeg full forståelse for at folk utenfor min religion kan misforstå min tro. Jeg har også full forståelse for at når man for eksempel leser Bibelen uten å se den i en tidskontekst, kan man oppfatte kristendommen annerledes enn meg som har vokst opp med troen fra barndommen. Men jeg vet at kristendommen er mangfoldig, og det er noe av det beste med den. Slik er det også med islam. Islam er et mangfoldig fellesskap slik som alle andre religioner.

Religion kan misbrukes, men vi kan ikke trekke ut de mest ekstreme eksemplene og generalisere over en hel gruppe som tilhører samme religion. Det blir ikke riktig overfor kristne, og det blir ikke riktig overfor muslimer. Som kristne har vi en forståelse for hva det vil si å være en troende, uansett religion. Det er en styrke som gjør at vi kan se at hatprat og overfladisk religionskritikk ofte kan være et resultat av snever og kunnskapsløs forståelse av hva religion betyr for et menneske. «Alt som skal til for at ondskapen skal seire, er at god mennesker unnlater og å gjøre noe», er et sitat fra filosofen Edmund Burke. At vi unngår å snakke om det er trolig den viktigste årsaken til at hatprat får utvikle seg. Den nye handlingsplanen mot muslimhat gir oss mulighet til å debattere og snakke om hatet som utvikler seg, og ikke minst ramme det inn med begreper som gjør det lettere håndterlig. Det er viktig.

Verken som politiker, mor, troende eller medmenneske ønsker jeg bare å stå som tilskuer og ikke gripe inn. Jeg vil stille opp, støtte med-troende, med-mennesker og med-foreldre. Som voksne har vi et ansvar for å være gode eksempler for barna våre når vi opplever økende diskriminering og hat mot muslimer. For det å kunne være gode rollemodeller må vi søke kunnskap og dele kunnskapen med andre. Dette vil nyansere bildet og hindre at stereotypier får feste seg.

Å egge opp til hatprat forurenser samfunnsdebatten, det forurenser vårt sosiale miljø, og det ødelegger for menneskers opplevelse av å være hele mennesker i samfunnet, å ha trosfrihet og føle seg inkludert. Vi må begynne med oss selv. Hatpraten får ikke forurense meg. Og jeg håper den ikke får forurense deg.

Jorunn G. Lossius, tros- og livssynspolitisk talsperson i KrF

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere