Tor Berger Jørgensen

61

Granavoldplattformen og amnesti - ureturnerbare asylsøkere finnes

Stor takk til stortingsrepresentantene Torhild Bransdal og Geir Jørgen Bekkevold fra KrF for artikkelen "Humanitet betyr amnesti". Granavoldplattformen bruker begrepet ureturnerbare asylsøkere

Publisert: 30. aug 2019

Det er svært gledelig at to representanter for ett av regjeringspartiene tør å tale så klart og innsiktsfullt om humanitet og amnesti for lengeværende "papirløse". Organisasjonen Mennesker i Limbo har i snart fire år forsøkt å vekke politikere og opinionen for den fortvilede situasjon noen medmennesker er havnet i her i landet vårt. Vi har opplevd politisk støtte og oppmerksom fra tid til annet før saken igjen har forsvunnet inn ut usynlighetens tåkelandskap. De som har påstått at "de papirløse" ikke finnes, ser ut til å ha fått rett. Men de vandrer i våre gater like fullt. De finnes. 

Idealisten Arne Viste har ønsket å gi dem mulighet til et verdig liv ved å utstede "arbeidstillatelser" og ta ansvar for ansettelsesforhold. I all åpenhet overfor norske myndigheter og innenfor gjeldende regelverk, så langt det har vært mulig. Mennesker i Limbo venter med spenning på utfallet av straffesaken mot Viste i slutten av september.

Mennesker i Limbo er også takknemlige for Vårt Lands store oppslag, om Viste (mandag 26. august) og om to av våre medlemmer den påfølgende dagen. Et nytt trykk i saken kom i dagens avis (30.8) med nyheten om at biskop emeritus Gunnar Stålsett i 14 år har lønnet ett av disse medlemmene som vaskehjelp i huset. Siden 2011 har dette måttet skje i brudd med norsk lov fordi norske myndigheter instruerte skatteetaten om ikke å utstede skattekort til "papirløse".

Både for Viste og Stålsett er det gapet mellom et tvingende moralsk-etisk ansvar overfor medmennesker i nød og norsk lov som presser fram løsninger som kan betegnes som sivil ulydighet. Sakskomplekset har en juridisk side i forholdet mellom norsk lovverk på den ene siden og vår egen Grunnlov og internasjonale menneskerettighetsforpliktelser på den andre. Dette vil bli belyst i saken mot Arne Viste. 

Saken er først og fremst et politiske spørsmål. Stortinget kan endre lover eller påse at det blir skapt regelverk som vil gi "papirløse" på visse betingelser mulighet til blant annet arbeid. Bransdals og Bekkevolds innlegg gir løfter om at det vil komme et politisk initiativ i en slik retning. 

Men så langt avfeies alle slik tilløp til justeringer med at de som ikke har lovlig opphold, ikke skal oppholde seg i landet. De eksisterer rett og slett ikke. Flere av dem som har bekledd justisministerposten de senere årene eller andre representanter for Fremskrittspartiet har uttrykt slik. Senest Jon Helgheim i en debatt med KrFs førstekandidat til fylkesvalget i Viken, Ida Lindtveit Røse, på Dagsnytt 18 for noen dager siden.

Det oppsiktsvekkende i FRPs kategoriske retorikk er at deres egen regjeringsplattform motsier dette. Her står det svart på hvitt at regjeringen skal "legge til rett for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere". Da må det faktisk finnes slike! Der er her, de ureturnerbare asylsøkere. La gå at de må være eldre og ha vært i Norge minst 16 år før de kan nyte godt av et amnesti. De finnes! La gå at det bare er en "engangsløsning", slik at ikke ordningen skal kunne skape presedens. De finnes! "Engangsløsningen" kan ikke oppfattes som annet enn et "engangsamnesti". 

Og det må kunne åpne for at Stortinget etter en grundig gjennomgang av saksforholdene, langs linjer som Bransdals og Bekkevolds innlegg antyder, faktisk kan utvide ordningen, til å gjelde uansett alder og angi et kortere tidsrom for opphold i Norge. Med den tilnærmingen som Bransdal og Bekkevold her har angitt, ser vi fram til det konkrete arbeidet med retningslinjer for dette punktet i Granavoldplattformen!

Vi venter i spenning og med forventning. 

På vegne av Mennesker i Limbo, Tor B Jørgensen styreleder 
2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere