Dag Inge Ulstein

6

Norge prioriterer fortsatt kampen for kvalitetsutdanning for alle

Jeg er glad for at Redd ­Barna anerkjenner Norges betydelige bidrag for å styrke retten til utdanning. Det er likevel grunn til å minne om at å være en global leder for ­utdanning, handler om mer enn pengene vi ­bevilger over bistandsbudsjettet.

Publisert: 29. aug 2019

Utdanning er en av fem ­hovedprioriteringer i norsk utviklingspolitikk. Regjeringen doblet bistanden til ­utdanning fra rundt 1,7 milliarder kroner i 2013 til 3,4 milliarder ­kroner i 2017. Støtten til utdanning økte ­ytterligere i 2018 til 3,5 milliarder ­kroner. Regjeringen har derfor innfridd dette løftet og vi fortsetter å prioritere ­utdanning høyt.

Tydeligere lederskap

Redd ­Barna etterlyser i Vårt Land et tydeligere norsk lederskap fra Norge på ­global ­utdanning. Jeg er glad for at Redd ­Barna anerkjenner Norges betydelige bidrag for å styrke retten til utdanning. Det er likevel grunn til å minne om at å være en global leder for ­utdanning, handler om mer enn pengene vi ­bevilger over bistandsbudsjettet. Lederskap handler vel så mye om å bygge brede partnerskap og å stå for våre verdier. Dette er avgjørende for å oppnå bærekraftsmål 4 om kvalitetsutdanning for alle innen 2030.

Å besørge utdanning for egne ­innbyggere, er først og fremst et ­nasjonalt ansvar. I min utviklings­politiske redegjørelse til ­Stortinget ­understreket jeg at målet for utviklings­samarbeidet er å bidra til at landenes egne myndigheter gjøres i stand til å nå bærekraftsmålene. Vårt bidrag skal støtte opp om landenes egen ­politikk og institusjoner. Kun slik ­sikrer vi ­varige resultater og at alle barn og unge får innfridd sin rett til ­utdanning og læring.

Fortsatt en pådriver

Norge har vært og er fortsatt en pådriver for å nå de mest sårbare med utdanning. Dette arbeidet er anført av statsministerens sterke engasjement for utdanning, særlig for jenter. Norge er her en pådriver for at givere setter utdanning for de mest sårbare øverst på prioriteringslisten. Dette arbeidet mener jeg er et tydelig eksempel på norsk lederskap på feltet.

Lederskap handler også om å stå for våre verdier. Som Redd Barna viser til, har Norge tatt et tydelig standpunkt i spørsmålet om profittbaserte utdanningsaktører. I tråd med vårt ønske besluttet styret i Det globale partner­skapet for utdanning at partner­skapets midler ikke skal gå til profittbaserte utdanningsaktører. Beslutningen ­underbygger vårt syn på at det er ­landenes egne myndigheter som skal sitte i førersetet og at hver bistandskrone brukt på utdanning skal gå til læring, ikke profitt.

Utdanning har vært og vil forbli en bærebjelke i utviklingssamarbeidet. Innsatsen vår vil merkes både gjennom økonomiske bevilgninger, tilstede­værelse på de sentrale arenaene og ikke minst i dialogen med partnerland.

Forsterke sammenhengen

Sam­tidig mener jeg vi må bli bedre på å forsterke sammenhengen mellom ­utdanning og andre innsatsområder. Vi har 17 bærekraftsmål som alle er viktige. Fremgang på ett mål har ­positiv innvirkning på andre mål – og motsatt. Effekten av skolegang øker betraktelig når utdanning fører til en jobb i et velfungerende arbeidsmarked. ­Videre er god ernæring en forutsetning for ­læring – og vi må derfor sørge for at barn har tilgang på nok, trygg og sunn mat. Regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer er et ­eksempel på hvordan vi nå arbeider med å utnytte synergiene på tvers av våre innsatsområder.

Norge vil fortsatt være en global ­leder på utdanningsområdet. Vår ­viktigste jobb nå er å fortsette å ­arbeide for å få flere med på laget. Dette er avgjørende for å oppnå bærekraftsmål 4 om kvalitetsutdanning for alle innen 2030.

Dag-Inge Ulstein

Utviklingsminister (KrF)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3141 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1209 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1106 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 871 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 790 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
6 dager siden / 610 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 555 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 494 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere