Karl Øyvind Jordell

151

Et uærlig kirkevalg?

At en kandidat på nominasjonskomiteens liste i Oslo i VG hevder andre kandidater på listen «… vil ødelegge folkekirken ved å fremme Det gamle testamentes fordømmende holdninger», er knapt uttrykk for ‘samlet markedsføring’ av listen, men gjenspeiler spenningene innen nominasjonskomiteenes lister.

Publisert: 29. aug 2019

Religions- og debattredaktør Gjøsund skriver i sin daglige valgkommentar for 28. august: «At nominasjonslistene skulle markedsføre seg samlet kom tilsynelatende overraskende på Åpen folkekirke.»

Selv er jeg blitt overrasket over at Arve Juritzen, som står på femte plass på Nominasjonskomiteens liste i Oslo, skriver følgende i VG for 26. august, under tittelen ‘Et uærlig kirkevalg’: «Nominasjonskomiteens liste har ikke en felles ‘politisk plattform’. Mitt liberale syn står ved siden av kandidater som jeg mener vil ødelegge folkekirken ved å fremme Det gamle testamentes fordømmende holdninger.» At en kandidat fra listen omtaler andre kandidater slik, i landets største avis, er knapt uttrykk for ‘samlet markedsføring’, og gjenspeiler spenningene innen nominasjonskomiteenes lister.

Juritzens påstand om uærlighet er basert på en misforståelse angående virkningen av en sperregrense for kumuleringer på nominasjonskomiteens lister: En kandidat må være kumulert av 5 prosent av de som bruker listen, for at kumuleringene skal telle. Han mener dette kan gi følgende resultat: «Dermed kan din stemme til en konservativ kandidat bli omgjort til en stemme for en liberal kandidat – eller omvendt. Du kan ende opp med å bidra til en annen kirke enn den du har stemt på.» Dette er en misforståelse, fordi de som ved siste valg ble valgt fra nominasjonskomiteenes lister, gjennomgående var kumulert av ca 20 prosent. Skulle sperregrensen hatt noen praktisk betydning, måtte den altså vært høyere.

Virkningen som han beskriver, eller egentlig den omvendte virkningen, at bruk av nominasjonskomiteens liste for å støtte en liberal kandidat som Juritzen, kan medføre at man sikrer mandat for en konservativ kandidat, er imidlertid en realitet. Man kan ikke stryke dem som «… fremmer Det gamle testamentets fordømmende holdninger», bare kumulere ytterligere to andre kandidater med tilsvarende liberalt syn som Juritzen, hvis man kan finne dem – presentasjonene sier ikke så mye. Og med mindre man blir del av en samlet anbefalingsaksjon for liberale kandidater, vil man knapt nå fram, siden Frimodig kirke har iverksatt en anbefalingsaksjon av samme type som den som ved sist valg medførte at andre kandidater «… ble nesten radert ut …»  (Evalueringsrapporten s 38). De som ikke ble anbefalt klarte «… i svært liten grad … å bli valgt» (s 36). Men det er selvfølgelig tenkelig at en kronikk i VG kan gjøre underverker for den liberale Juritzen personlig.

Hva angår anbefalinger, er det imidlertid er mulig at Gjøsund har rett i noe han hevder i nevnte kommentar, at anbefalingsaksjonen denne gangen ikke vil ha samme virkning, fordi man ikke har annonsert i Vårt Land, men bare publisert navn på sin nettside, og for noen bispedømmer bare oppgitt epostadresse som spesielt interesserte velgere kan vende seg til. (Jeg fikk umiddelbart oppgitt fem anbefalte i Stavanger.)

Om ansvarsforhold skriver Juritzen slik: «Det er Kirkerådet som er ansvarlig for å gjennomføre kirkevalget, og det er uklokt og underlig at de underslår informasjonen om sperregrensen. Kirkerådet har nylig sendt ut drøyt 3.7 millioner valgkort med informasjon om hvordan man kan gi personstemmer. Men Kirkerådet opplyser ikke om sperregrensen.» Som det fremgår, ville informasjon om sperregrensen ikke hatt praktisk betydning. Men man burde informert om det man etter evalueringen av forrige valg visste om virkningen av anbefalingsaksjoner, både overfor kandidatene og velgerne. At man ikke har gjort det, kan gi Juritzen rett i at kirkevalget 2019 fremtrer som ‘uærlig’.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere