Pernille Huseby

Generalsekretær Actis
11

Lovlig cannabis reduserer ikke overdoser

Sondre Hansmark sier til Vårt Land at Unge Venstre ønsker å legalisere cannabis for å redusere antallet overdosedødsfall. Det er et sviktende resonnement.

Publisert: 28. aug 2019  /  1219 visninger.

Antallet overdoser har falt de siste to årene. Det gir grunn til forsiktig optimisme. Sam­tidig er fremveksten av overdoser som skyldes lovlige legemidler økt, og lovlige opioider har i to år vært den ­hyppigste årsaken til overdosedødsfallene. Selv om vi er langt unna en opioidkrise som i USA, må vi være på vakt for denne utviklingen.

Politikk som virker

Sondre Hansmark sier til Vårt Land 27. august at Unge Venstre ønsker å legalisere cannabis for å redusere antallet overdosedødsfall. Det er et sviktende resonnement.

Vi deler bekymringen for de ­mange overdosedødsfallene, men i stedet for å legalisere cannabis må det satses på bedre ettervern, styrket overdose­strategi, utdeling av heroin-motgiften nalokson, utbygging av LAR (lege­middelassistert rehabilitering) og et mer sammenhengende behandlingsforløp. Dette er tiltak som har dokumentert effekt. Senest denne måneden kom en studie som viser at overdosedødelig­heten mer enn halveres for personer som er i LAR-behandling.

At cannabislegalisering vil ­redusere narkotikadødelighet bygger på et ­underliggende premiss om at man ­skiller cannabismarkedet fra ­omsetning av andre illegale rusmidler. Imidlertid har snittalderen til de som dør i narkotika­utløste dødsfall økt de s­iste ti årene, fra 36 år i 2006 til 43,5 år i 2017. Det er en indikasjon på at det er redusert nyrekruttering til opioid-
bruk.

Ikke uproblematisk

Ungdom er ­spesielt sårbare for negative konse­kvenser av rusmiddelbruk, inkludert cannabis. Cannabisbruk på­virker ­hukommelse og evnen til å lære. ­Rusbruk har en klar sammenheng med ­dårligere karakterer og skole-
fravær. Dette kan få konsekvenser for hvilke utdanninger man kommer inn på, eller hvilke jobber man kan få. Flere studier peker på at rusbruk også øker ­risikoen for frafall i utdanning. Når vi 
vet at én av fire ikke fullfører videregående ­utdanning, er det viktig ikke 
å legge til rette for mer cannabis-
bruk.

De nyeste Ungdata-undersøkelsene tyder på at ungdom er mer positive til cannabisbruk, og at bruken har økt noe. I lys av dette, må vi styrke forebyggingsinnsatsen rettet mot ungdom. Vi vet at kunnskap om negative konsekvenser av cannabisbruk og tydelige foreldre er blant de aller viktigste faktorene som forebygger ungdoms rusbruk. Derfor bør rusundervisningen i skolen styrkes, og foreldre må få oppdatert kunnskap om cannabis.

Flere cannabisavhengige

Omtrent én av ti som prøver hasj eller marihuana risikerer å bli avhengig. Blant unge som bruker jevnlig, er det én av seks, mens blant dem som bruker daglig, risikerer én av tre å utvikle en avhengighet.

Siden 2010 har antallet personer som søker behandling for cannabis­avhengighet økt med 40 prosent. ­Cannabis står for den største andelen som søker seg til rusbehandling for ­første gang i Europa. Og snittalderen er lavere enn for andre rusmidler. En av forklaringene er at hasj og marihuana er betydelig sterkere i dag enn for noen tiår siden. Bare siden 2010 har stoffet blitt tre ganger sterkere, ifølge den nylig publiserte Cannabis-boka, skrevet av Norges fremste rusforskere. Sterkere stoff fører til flere problemer.

Vi har mye forskning på hvilke tiltak som bidrar til redusert overdosedødelighet. Cannabislegalisering er ikke et av dem.

Pernille Huseby

Generalsekretær i Actis – 
Rusfeltets samarbeidsorgan

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1814 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 852 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 842 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 826 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere