Pernille Huseby

Generalsekretær Actis
9

Lovlig cannabis reduserer ikke overdoser

To år på rad har lovlige opioider vært den hyppigste årsaken til overdosedødsfall. Det er vanskelig å se for seg hvordan cannabislegalisering vil bidra til å få ned overdosedødsfallene.

Publisert: 27. aug 2019

Antallet overdoser har falt de siste to årene. Det gir grunn til forsiktig optimisme. Samtidig er fremveksten av overdoser som skyldes lovlige legemidler økt, og lovlige opioider har i to år vært den hyppigste årsaken til overdosedødsfallene. Selv om vi er langt unna en opioidkrise som i USA, må vi være på vakt for denne utviklingen.  

Politikk som virker 
Sondre Hansmark sier til Vårt land 27. august at Unge Venstre ønsker å legalisere cannabis for å redusere antallet overdosedødsfall. Det er et sviktende resonnement.  

Vi deler bekymringen for de mange overdosedødsfallene, men i stedet for å legalisere cannabis må det satses på bedre ettervern, styrket overdosestrategi, utdeling av heroin-motgiften nalokson, utbygging av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og et mer sammenhengende behandlingsforløp. Dette er tiltak som har dokumentert effekt. Senest denne måneden kom en studie som viser at overdosedødeligheten mer enn halveres for personer som er i LAR-behandling.  

At cannabislegalisering vil redusere narkotikadødelighet bygger på et underliggende premiss om at man skiller cannabismarkedet fra omsetning av andre illegale rusmidler. Imidlertid har snittalderen til de som dør i narkotikautløste dødsfall økt de siste ti årene, fra 36 år i 2006 til 43,5 år i 2017. Det er en indikasjon på at det er redusert nyrekruttering til opioidbruk.  

Cannabis ikke uproblematisk for ungdom 
Ungdom er spesielt sårbare for negative konsekvenser av rusmiddelbruk, inkludert cannabis. Cannabisbruk påvirker hukommelse og evnen til å lære. Rusbruk har en klar sammenheng med dårligere karakterer og skolefravær. Dette kan få konsekvenser for hvilke utdanninger man kommer inn på, eller hvilke jobber man kan få. Flere studier peker på at rusbruk også øker risikoen for frafall i utdanning. Når vi vet at én av fire ikke fullfører videregående utdanning, er det viktig å ikke legge til rette for mer cannabisbruk. 

De nyeste Ungdata-undersøkelsene tyder på at ungdom er mer positive til cannabisbruk, og at bruken har økt noe. I lys av dette, må vi styrke forebyggingsinnsatsen rettet mot ungdom. Vi vet at kunnskap om negative konsekvenser av cannabisbruk og tydelige foreldre er blant de aller viktigste faktorene som forebygger ungdoms rusbruk. Derfor bør rusundervisningen i skolen styrkes, og foreldre må få oppdatert kunnskap om cannabis. 

Flere cannabisavhengige 
Omtrent én av ti som prøver hasj eller marihuana risikerer å bli avhengig. Blant unge som bruker jevnlig, er det én av seks, mens blant dem som bruker daglig, risikerer én av tre å utvikle en avhengighet. 

Siden 2010 har antallet personer som søker behandling for cannabisavhengighet økt med 40 prosentCannabis står for den største andelen som søker seg til rusbehandling for første gang i Europa. Og snittalderen er lavere enn for andre rusmidler. En av forklaringene er at hasj og marihuana er betydelig sterkere i dag enn for noen tiår siden. Bare siden 2010 har stoffet blitt tre ganger sterkere, ifølge den nylig publiserte Cannabis-boka, skrevet av Norges fremste rusforskere. Sterkere stoff fører til flere problemer.  

Vi har mye forskning på hvilke tiltak som bidrar til redusert overdosedødelighet. Cannabislegalisering er ikke et av dem. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere