Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant
13

Nei til testhysteri

Skolen skal ikke være et sted for overdreven testing og hvor elever settes opp mot hverandre.

Publisert: 27. aug 2019

KrF er glad for den brede politiske oppslutningen omkring behovet for innføring av lærernormen. Overdreven testing kan derimot spenne ben for meningen med lærernormen. Offentliggjøring og rangering av nasjonale prøver setter elever opp mot hverandre og gir oss lite kunnskap til å utvikle den enkelte elev. Vi i KrF ønsker derfor færre nasjonale prøver.
Se den enkelte elev

Lærere skal se og utdanne hele mennesket. Derfor gir nasjonale prøver og kartlegginger mangelfull kunnskap om hva skolen er og hva den betyr for elevene. Vi i KrF vil ha en skole der lærerne ikke blir nedlesset av krav om rapportering og testhysteri. Vi mener løsningen er mange nok og dyktige nok lærere som kan gi elevene god undervisning som er tilpasset den enkelte. Flere lærere er bra for alle! Det er bra for lærerne som får mer tid til å følge opp den enkelte elev. Og det er bra for kommunebudsjettene fordi man reduserer behovet for dyr spesialundervisning.

Men viktigst av alt så er det bra for elevene! Det er bra for at elevene skal klare å henge med i undervisningen og få de ferdighetene de trenger. Det kan bidra til mindre skoletrøtte elever. Og det gjør at flere klarer å gjennomføre hele skoleløpet uten å droppe ut. 
Færre nasjonale prøver


Skolen skal gi barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Det er en dokumentert sammenheng mellom lærertetthet og læringsutbytte, spesielt gjelder dette de yngste barna og de med de største læringsutfordringene. Jeg ønsker derfor en kritisk gjennomgang av hele vurderingssystemet i skolen i lys av fagfornyelsen, med mål om å redusere antall nasjonale prøver.


Flere elever fritas hvert år fra de nasjonale prøvene. Det er ikke noe galt i dette, det har skoleeier anledning til å gjøre. Men det betyr at det er mange elever vi vet veldig lite om. Det er kanskje nettopp disse elevene som ville hatt god nytte av at det var en ekstra lærer i klasserommet. Lærertetthet og læringsutbytte henger sammen, og jeg har vanskelig for å se at flere nasjonale prøver gir mer læringsutbytte enn økt lærertetthet.


Feil fokus med konkurranse

Offentliggjøring av skoleresultater skaper en konkurranse mellom skoler og klasser som gir feil fokus. Det blir kun fokus på den målbare kunnskapen. Skoleeier har en plikt til å følge med, men med offentliggjøringen overser man alle de bakenforliggende faktorene som spiller inn. Legges det for mye vekt på testing, måling og rangering, skapes et unødvendig press for elevene.

Intensjonen må være at kartlegginger og nasjonale prøver skal være verktøy for utvikling av skolen til nytte for lærere, elever, ledelse og skoleeiere, med det klare mål å skape en bedre skole. Det skal være et verktøy for å lete etter hva eleven kan - og ikke hva eleven ikke kan. Det skal heller ikke være et nasjonalt rangeringssystem.


En skole for hele mennesket

I norsk skole skal man også lære gode verdier, evnen til å samarbeide, ha respekt for medmennesker, og mye mer. Derfor sier KrF at skolen er en arena både for utdannelse og for dannelse. Dette er verdier vi ikke vil få uttelling på i en nasjonal prøve eller andre kartlegginger. Men kanskje er det disse verdiene som er mest etterspurt i arbeidslivet, i vennskap og i sosiale relasjoner.

Skolen skal utvikle hele mennesket, et menneske med verdier og et menneske med en godt utviklet individuell kapasitet til kritisk tenking. Til dette trenger vi nok lærere, ikke flere tester!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3750 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1252 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 860 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 662 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 547 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere