Karl Øyvind Jordell

175

Om kirkevalg-dans og det den kan føre med seg.

At dans noen gang skulle medføre at en professor ved Menighetsfakultetet skulle tape et kirkevalg, ligger nok i utkanten av det Carl Fredrik Wisløff hadde forestilt seg. Men Bønnelista har kuppet nominasjonskomiteens liste i Oslo, og laget en danse-video som religions- og debattredaktøren mener vil virke sterkere enn avisinnlegg fra professorer og andre kranglefanter.

Publisert: 25. aug 2019

I et innlegg i Vårt Land 24. august om kirkepartier og valgordning må professor ved MF, Harald Hegstad innrømme at han i et tidligere innlegg feilinformerte om Åpen folkekirkes forslag: «Det er riktig at Kirkerådet og Åpen folkekirke hadde lagt inn en sikkerhetsventil i sitt forslag for å hindre at Åpen folkekirke ble den eneste listen.» Men han unnlater å nevne de faktiske forhold i sitt eget bispedømme Oslo, når han i fortsettelsen skriver: «I 9 av 11 bispedømmer ville det ved dette valget betydd at velgerne bare hadde hatt Åpen folkekirke og Bønnelista å velge mellom … .» I Oslo er nemlig nominasjonskomiteens liste kuppet av Bønnelista, ved at man har anbefalt tre kandidater på nominasjonskomiteens liste. Dermed er det langt på vei slik at i Oslo foreligger nå bare listene fra Åpen folkekirke og Bønnelista.

Ved forrige valg var det i Oslo slik at anbefaling, da fra Levende folkekirke, innebar ca en fordobling av antall kumuleringer (fra 20 prosent av velgerne), sett forhold til det som synes å være ordinær kumuleringstilbøyelighet (under 10 prosent). Dermed er det de tre anbefalte som ligger best an i år. Sist nød Hegstad godt av anbefaling, fra Levende folkekirke. I år er han ikke anbefalt, verken av Frimodig kirke, eller av Bønnelista. Man kan riktignok ikke være sikker på at anbefaling fra Bønnelista i år virker like sterkt som en anbefaling fra Levende folkekirke for fire år siden. Men marginene er så store at de tre anbefalte har store sjanser for å bli valgt. Eller mer presist: To av dem har store sjanser, siden det i lys av valgresultatet sist er tvilsomt om nominasjonskomiteens liste får mer enn to mandater.

Min vurdering støttes indirekte av en analyse fra religions- og debattredaktør Gjøsund i VL, fra 23. august. Bønnelista har nemlig lagt ut en video med «frisk dans som gir deg lyst til å danse med». Gjøsund refererer til Carl Fredrik Wisløffs «negative syn på dans», og kommenterer slik: «Hvis … valget sto mellom de smilende ansiktene på videoen og de kranglefantene som diskuterer i spaltene, er jeg ikke tvil om hvem jeg ville stemt på.» Med sin feilinformasjon faller vel Hegstad i Gjøsunds kategori ‘kranglefant’.

Da jeg var ung på Sørlandet, het det: Det er ikke dansen i seg selv som er problemet, men det den kan føre med seg. At dans noen gang skulle medføre at en professor ved Menighetsfakultetet skulle tape et kirkevalg, ligger nok i utkanten av det Carl Fredrik Wisløff hadde forestilt seg.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1496 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 1100 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1086 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 985 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 514 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere