Jon Steinar Kjøllesdal

Leder Nasjonalt bønneråd
6

Bønn for valget 2019

Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud må få sin vei med vår nasjon. Gå sammen i bygd og by og be for kommunen og fylket i ukene og månedene frem mot valget 9. september. Be gjerne også for kirkevalget i Den norske kirke.

Publisert: 23. aug 2019

“Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. (1. Tim 2,2)

Bønnemner for valgkampen

Vi ønsker å be for alle som stiller til valg i alle fylker og kommuner, og fra alle partier, at de i denne spesielle perioden skal få oppleve Guds godhet og omsorg, at deres familier og ekteskap skal komme styrket ut av valgkampen, og at deres politiske ståsted skal bli kommunisert klart og tydelig for velgerne. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Vi ber om at:

 • Sentrale kristne samfunnsverdier får fylle debattene og fokuset fremover
 • Det blir en redelig, verdig og respektfull tone mellom kandidatene
 • Velgerne får et sant bilde av hva hvert parti står for lokalt

Bønnemner for valgresultatet

Vi ber om et valgresultat som gir oss politikere med åpne og myke hjerter, som Gud kan fremme sin vilje gjennom

 • Sannhetssøkende politikere med respekt for Guds gode vilje
 • Ledere med visdom og dømmekraft som tenker langsiktig
 • Folkevalgte som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet for alle
 • Flere bedende kristne i kommunestyrer og fylkesting, åpne med sin tro

Vi ber om et valgresultat som gir hjelp til å leve

 • At barn og unges oppvekstvilkår blir styrket – en mobbe-fri og god hverdag
 • Styrket støtte til enslige forsørgere, familier med utfordringer, gamle eller syke
 • Nødvendige tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, psykisk syke og andre som måtte trenge hjelpemidler eller ekstra støtte fra storsamfunnet

Vi ber om et valgresultat som gir et sterkere vern om ekteskapet og familien

 • Ekteskapskurs og hjelp til relasjons-utvikling i familiene
 • Økt bevissthet om at barn har rett til å kjenne sitt opphav og vokse opp med både far og mor under trygge og forutsigbare forhold
 • Forsterket bekjempelse av familierelatert vold og overgrep mot barn

Vi ber om et valgresultat som gir rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i det offentlige

 • Sann toleranse som sikrer rettferdighet og trosfrihet for alle
 • Et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme
 • Trygg og god formidling av kristendommen gjennom barnehage og skole

Vi ber om et valgresultat som tar oppgjør med økonomisk kriminalitet

 • Tydelighet og ressurser i kampen mot sosial utnyttelse og menneskehandel
 • Gjennomslagskraft i kampen mot svart arbeid
 • Avsløring av korrupsjon, kameraderi eller skjulte nettverk som undergraver sannhet og rettferdighet

Vi ber om et valgresultat som gir en bærekraftig utvikling

 • Mot, visdom og handlekraft til å forvalte naturressursene rett og bevare skaperverket for fremtidige generasjoner
 • At hele landet blir dyrket og holdt i hevd, for matsikkerhet og kulturlandskap

Vi ber om et valgresultat som bidrar til god mottakelse av fremmede i landet

 • Kjærlighet til de fremmede
 • Gode ordninger for bosetting av flykninger lokalt
 • Tilgang til arbeidsmarkedet, både for asylsøkere og arbeidsinnvandrere
 • Språklæring og relasjonsbygging, både fra offentlige og private initiativ
 • Rom for kirkene til å bidra i møte med nye landsmenn

Bønnemner for kirkevalget i Den Norske Kirke

8. og 9. september 2019 vil omkring 3,1 millioner nordmenn få mulighet til å stemme fram de neste årenes ledere i Den norske kirke (DNK).  DNK berører store deler av befolkningen gjennom blant annet høytider, dåp og konfirmasjon, og har derfor en sentral rolle i formidlingen av evangeliet til det norske folk. Vi ber om:

 • Åndsfylte og bibeltro ledere for Den norske kirke
 • Livskraftige lokalmenigheter i hele landet
 • En fortsatt formidling av evangeliet med integritet og kraft
 • Trosopplæring som gir barn og unge en levende relasjon til Jesus
 • Den klassiske forståelsen av ekteskapet får sin rettmessige plass
 • Forsterket forsvar for det ufødte liv i hele landet, og støtte til enslige forsørgere på den måten kirkene kan bidra

Blant underskriverne av oppropet:

Alv Magnus, Andreas Nordli, Anne Christiansen, Anne Lise Søvde, Arnfinn Clementsen, Arnt Jakob Holvik, Asbjørn Simonnes, Bjørn Olav Hanssen, Einar Ekerhovd, Eivind Arnevåg, Elin Linde Fagerbakke, Erik Furnes, Erling Thu, Grete Jarlesdatter Vangstad, Gunnar Brudeli, Hanne Eliassen, Inger Tove Simonnes, Jarle Haugland, Joakim Magnus, Jon Steinar Kjøllesdal, Jørgen Aass, Leif J. Johannessen, Leiv Nesheim, Linda Askeland, Olaf Flatland, Ole Kristian Sameien, Ole Petter Erlandsen, Per Bradley, Randi Anne Skårdal, Reidar Paulsen, Sidsel Ranhoff, Sigmund T. Kristoffersen, Steinar Thorvaldsen, Sten Sørensen, Stephan Christiansen, Svein E. Andresen, Svein Granerud, Søster Mirafora, Terje Dahle, Tarjei Cyvin, Tone Sæverås, Trine Hansen, Øyvind Haraldseid, Øyvind Åsland

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere