Harald Hegstad

31

Mer om kirkepartier og valgordning

Alle som ikke ønsker et kirkelig partisystem, bør holde seg unna kirkepartienes lister i årets kirkevalg.

Publisert: 23. aug 2019

Gard Sandaker-Nielsen kommenterer i VL 22.8 min artikkel om kirkevalg og valgordning. Det er riktig at Kirkerådet og Åpen folkekirke hadde lagt inn en sikkerhetsventil i sitt forslag for å hindre at Åpen folkekirkes liste ble den eneste listen. Sikkerhetsventilen ville imidlertid bare tre i kraft dersom det ikke forelå mer en én liste. Det normale skulle være et system med partilister. I 9 av 11 bispedømmer vill det ved dette valget betydd at velgerne bare hadde hatt Åpen folkekirke og Bønnelista å velge mellom – så sant ikke enda flere hadde kommet på banen.

Sandaker-Nielsen mener jeg forsøker å skape et inntrykk av at vigselssaken ikke står på dagsorden ved dette valget. Det gjør den naturligvis så lenge Åpen folkekirke og Bønnelista plasserer den der. Mitt poeng er at vedtaket i 2016 var basert på en bred allianse som står støtt. Skal vedtaket omgjøres, må blant annet et enstemmig bispemøte endre mening – og de er ikke på valg. Jeg og andre som ikke tilhører Åpen folkekirke har brukt mye energi på å argumentere for at dette er en god løsning for Den norske kirke. Å bruke denne saken som et argument for ikke å stemme på Nominasjonskomiteens liste, oppfatter jeg som urimelig.

Igjen bruker Sandaker-Nielsen argumentet med at man ikke vet hva man får hvis man stemmer Nominasjonskomiteens liste. Min erfaring med Åpen folkekirke er at meningene også der går på kryss og tvers i mange spørsmål, ikke minst i viktige kirkeordningsspørsmål. Det programmet man legger til grunn, er på de fleste punkter svært generelt og lite kontroversielt. Det blir uansett viktig å velge personer man kan ha tillit til vil gjøre gode vurderinger og finne samlende løsninger i de ulike spørsmål som vil dukke opp i kommende valgperiode – uavhengig av hvilken liste de kommer fra. Jeg har selv hatt gleden av et konstruktivt samarbeid med Sandaker-Nielsen og andre fra Åpen folkekirke der vi sammen har forsøkt å finne gode løsninger i mange spørsmål.

Valgkampen før kommune- og fylkestingsvalget preges i stor grad av diskusjon om konkrete forslag og saker, det være seg bompenger eller privatisering av velferdstjenester. Uenighet om slike konkrete saker har i liten grad preget kirkevalgkampen. I stedet har vi fått en utmattende debatt om egenarten av de ulike listene. For meg er dette ytterligere et tegn på at partipolitiske modeller hentet fra den allmenne politikken ikke er særlig egnet i kirken. I de fleste saker vil vi i samme retning og strever sammen med å finne de beste løsningene.

Den eneste konkrete saken der valgresultatet helt sikkert kommer til å få betydning, er i spørsmålet om valgordning. Forslaget om å droppe en nominasjonskomiteliste der det foreligger partilister, vil helt sikkert komme opp igjen i neste periode. Alle som ikke ønsker et kirkelig partisystem, bør derfor holde seg unna kirkepartienes lister i årets kirkevalg.

Harald Hegstad, førstekandidat på Nominasjonskomiteens liste i Oslo

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere