Britt Dahl

13

"Kristne grunnverdier" eller "Skal jeg passe på min bror ? "

Hva skal være rettesnoren for vårt lands innvandringspolitikk ?: Kristne grunnverdier ?Eller Kains forsvar da han hadde drept sin bror Abel: "Skal jeg passe på min bror ? "

Publisert: 23. aug 2019

lørdag 10. august 2019

"Kristne grunnverdier" - eller - "Skal jeg passe på min bror?"

Vi har en regjering som tydelig har uttalt at de vil bygge på de kristne grunnverdiene. Hva mener de med det? Forplikter det? Hvordan forplikter det i så fall?

For min del har jeg vokst opp, omgitt av kristne grunnverdier fra dag 1. (Nå er jeg 85 år.)
Derfor har jeg gode forutsetninger for å si noe om hva jeg legger i dette begrepet, og hvilke forpliktelser jeg mener det fører med seg.

1. Kjærligheten kommer først. Aller først Guds kjærlighet til oss, og dernest, som en naturlig følge: vår kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste. Hvor stopper den? Ingen steder. Bibelen sier tydelig at vi skal elske våre fiender og be for dem som forfølger oss. og at vi skal elske vår neste som oss selv.

2. Tro må komme på annen plass. Vi kan trosbekjennelsen. Vi tror at Gud velsigner, at Han tilgir, og at Han, tross alle våre spørsmål, har all makt i himmel og på jord.
Kan vi tro på dette uten å prøve å praktisere tilgivelsen og ta de valgene vi tror Gud kan velsigne?

3. Håpet er viktig. Det gjør ikke til skamme. Det strekker seg ut over det vi tydelig kan forutse, og like inn i evigheten. Det lar seg ikke stoppe av børsnedgang og dårlige konjunkturer, ja, ikke en gang av klimakrisen.
Den som håper og tror, vet at det kommer noe godt ut av å gjøre godt, uansett hvordan det tar seg ut på kort sikt.

4.- 5.- 6.-7.- - - - Rettferdighet, frihet, sannhet, fred, glede, tålmodighet, selvbeherskelse, trofasthet, barmhjertighet, forsoning, takknemlighet  + + +.

Hva forplikter disse verdiene oss til når barn og IS-mødre trenger hjelp? Og når flyktninger ikke drukner i Middelhavet?

Er det på tide med en resolusjon om at vi har byttet ut de kristne grunnverdiene med Kains forsvar da han hadde drept Abel: "Skal jeg passe på min bror?"

Liv Therkelsen

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2325 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1868 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1108 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 900 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere