Jakob Furuseth og Rune Skjefstad

1

En stemme for de stemmeløse

Som lokale representanter for livssynsorganisasjonene i vår kommune, Den norske kirke og Human etisk forbund, oppfordrer vi sterkt politikere og velgere til å tenke langsiktig, og gjøre gode valg på vegne av de unge som skal arve jorden etter oss.

Publisert: 22. aug 2019

I mars streiket 40 000 norske skolebarn uten stemmerett, for å få politikere til å ta klimakrisen på alvor. Vi er inne en eksistensiell krise, tiden renner ut, og de som skal leve lengst med konsekvensene av klimakrisen opplever handlingslammelse fra ansvarlige voksne. Samtidig vet vi at det er de fattigste og mest sårbare befolkningsgruppene i verden som rammes hardest av det som nå skjer. 


Klimakrisen er ikke lenger en fjern fremtid, den er her nå, i form av mer ekstremt vær, mer flom, mer tørke, og endrede livsvilkår for planter og dyr. Den økologiske krisen vi står overfor er av et omfang som burde få politikere, både lokalt, sentralt og globalt, til å endre alle prioriteringslister og debatter, og la gamle vanlige diskusjoner bli underordnet dette ene store spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å bremse klima- og miljøkrisen?

 
De fleste politiske partier har verdigrunnlag og prinsipprogrammer som bygger på den kristne og humanistiske arven, og som i generasjoner har lagt føringer for norsk og europeisk politikk. Det handler om menneskeverd og forvalteransvar, demokrati og rettsstat. Det handler om å ta vare på Livet med stor L. Det handler om selve livsgrunnlaget vårt. Det handler om å gi fra oss “gården” i bedre stand enn da vi selv overtok. 


Men i møte med vår tids største utfordring synes det som om mange, både velgere og politikere, har en blind flekk. Flere kandidater på valglistene har ikke engang klima og miljø som en av fire hjertesaker. Som om det fantes noe viktigere å tenke på. Som om de ikke har forstått at i en verden i økologisk ubalanse er det ikke så mye annet å kjempe for. Dette har 40 000 barn forstått, men de har ikke stemmerett. 


Som representanter for Den norske kirke og Human etisk forbund i Gjerdrum, er dette noe som ligger oss tungt på hjertet. Dette er viktigere enn krangler om religion og livssyn. Viktigere enn diskusjoner om bompenger og motorveier. Viktigere enn debatter om skatt og sentralisering. Viktigere enn drøftinger om skole og eldreomsorg. Klimakrisen gjør at vi må legge alle andre stridstemaer og diskusjoner til side, brette opp ermene og løfte i flokk. Fordi livet er truet.


Derfor arrangerte vi en felles klimadebatt i Gjerdrum i januar 2019. Derfor vil vi nå sammen oppfordre velgere og politikere til å tenke mer langsiktig enn vanlig ved høstens kommune- og fylkestingsvalg. Det ligger en etisk fordring foran oss, som ikke likner på noe annet vi tidligere har stått overfor. Og vi har dårlig tid. Bruk derfor stemmeretten klokt og utålmodig. Gi en stemme til de stemmeløse. Stem på vegne av kommende generasjoner. Stem på vegne av de som skal arve jorden. 


Jakob Furuseth, sokneprest for Den norske kirke i Gjerdrum 

Rune Skjefstad, leder, på vegne av styret i Human etisk forbund i Gjerdrum

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere