Magne Nylenna

Professor i samfunnsmedisin ved UiO
10

Er ensomhet en sykdom?

Ensomhet er et folkehelseproblem som verken kan eller skal løses av profesjonelle i hvite frakker.

Publisert: 22. aug 2019  /  1394 visninger.

Det er lenge siden det var vanlig å stikke innom naboen uanmeldt for en kopp kaffe og en prat om vær og vind. Paradoksalt nok forsvant mye av det uformelle samværet idet vi flyttet tettere sammen og fikk ny kommunikasjonsteknologi. I moderne boligblokker er det færre som kjenner naboene sine enn det var i grisgrendte bygder. Vi skal være varsomme med å romantisere fortiden, men dagens omgangsformer har ført til at mange savner både vennskap og fellesskap. Endringene begynte for lenge siden, og for min generasjon var nok TV-apparatet en viktig grunn til at kontaktmønsteret endret seg, foreningslivet forvitret og tradisjonelle møteplasser ble borte.

Samtidig som en tettpakket timeplan og et stort nettverk er blitt statussymboler, føler mange seg alene, kanskje endatil midt i travelheten. Man savner nærhet og fortrolighet og noen å dele sorger og gleder med. Få ønsker å være ensomme. I et samfunn bygget opp rundt felleskap og sosial aktivitet er ensomhet dessuten blitt litt skamfullt og nesten et tabu.


Et folkehelseproblem

Omtrent en av fem nordmenn sier at de har vært, eller er plaget av ensomhet. Subjektive opplevelser er det vanskelig å måle, og om ensomhet øker eller synker er omdiskutert. Mye tyder likevel på at det er blitt flere ensomme, både blant gamle og unge, for eksempel blant unge jenter. Ensomhet hos eldre, som det i hvert fall blir flere og flere av, er en spesiell utfordring.

Nesten halvparten av dem som bor alene, er plaget av ensomhet, og i dag består mer enn hver tredje husholdning i Norge av bare én person. Enslige kvinner er i flertall i den eldre del av befolkningen og i spredtbygde strøk. Mennene er i flertall blant de yngre enslige og i de store byene.

Mens folkehelsearbeid tidligere handlet om miljømedisin og smittsomme sykdommer, er det nå psykisk helse og ensomhet som dominerer. Sammenhengen mellom ensomhet og sykdom er veldokumentert uten at vi helt forstår hvorfor.


Ensomhet gir uhelse

Det er som kjent mye både av det vi gjør og det vi ikke gjør som kan være helseskadelig. Ensomhet er ingen sykdom i seg selv, men mange studier viser at ensomme mennesker er mer utsatt enn andre for så vel psykiske som kroppslige lidelser. I tillegg vil manglende sosial støtte svekke evnen til å mestre sykdom. Ensomhet gir faktisk en økt dødsrisiko helt på linje med røyking, alvorlig overvekt og manglende fysisk aktivitet. Det er en ekstra god grunn til å lete etter mottiltak.

Lite tyder på at bruk av sosiale medier hjelper mot ensomhet. Tvert imot kan det kanskje øke følelsen av isolasjon. Vi leser i blant rørende historier om ensomme, modige personer som bruker nettet til jakt på selskap, for eksempel rundt juletider, men sosiale medier vil aldri kunne erstatte gammeldagse, fysiske samvær – samtaler og møter ansikt til ansikt.


Bry oss mer

Regjeringen har utarbeidet en egen ensomhetsstrategi i tre punkter; ensomhet skal synliggjøres som et folkehelseproblem, vi må skaffe oss mer kunnskap om ensomhet, og det skal arbeides systematisk for å forebygge ensomhet og øke den sosiale støtten.

Regjeringsstrategier og organiserte aktiviseringstiltak, mer bruk av biblioteker og andre offentlige møteplasser kan ganske sikkert hjelpe, men først og fremst er det mellommenneskelig omsorg som behøves. Ensomhet må ikke medikaliseres og overlates til profesjonelle. «Behandling» av ensomhet forutsetter verken embetseksamen eller autorisasjon. Det handler om å skape mer trygghet og åpenhet i familier, nabolag og lokalsamfunn. Vi har alle noen i vår nærhet som ønsker mer sosialt samvær enn de har. Vi må rett og slett bry oss mer om hverandre, møtes oftere og snakke mer sammen. Så enkelt er det!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
26 dager siden / 5286 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
27 dager siden / 2403 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
24 dager siden / 1811 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
28 dager siden / 1794 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
26 dager siden / 1759 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
21 dager siden / 1696 visninger
Kravet om bagatellisering
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere