Åsmund Aksnes

3

KRIK må akseptere skeive ledere på lik linje med andre

Nå skal de framtidige spillereglene for KRIK-ledere endelig fastsettes i et landsstyremøte 28. august. Åpen Kirkegruppe utfordrer styremedlemmene til å fatte et vedtak i tråd med vedtaket i Den norske kirke.

Publisert: 21. aug 2019

I Åpen Kirkegruppe har vi møtt unge, skeive ledere i KRIK (Kristen Idrettskontakt) som er blitt fortalt at om de lever ut sin kjærlighet til en person av samme kjønn, kan de ikke fortsette som ledere i organisasjonen. Hva gjør det med disse unge talentene? Hvilke problemer skaper KRIKs holdning overfor alle de 15.237 jentene og guttene i alderen 13-25 år som er KRIK-medlemmer?


Forbli skamfulle

Om 5 prosent av medlemmene er skeive, er det 750 KRIK-ungdommer som i dag ikke kan være ledere i sin egen organisasjon om de lever slik Gud har skapt dem. Hvor mange av disse vil undertrykke sin egen identitet fordi de blir sett på som mindreverdige av toppledelsen i KRIK? Hvor mange av disse vil forbli skamfulle inne i skapet fordi de frykter for hva som venter dem utenfor? Hvor mange av disse vil, i sin fortvilelse og opplevelse av fordømming, få psykiske problemer, skade seg selv, begå overgrep eller sågar ta sitt eget liv?

KRIK har hatt latt en referansegruppe tenke gjennom om en som er skeiv, er skikket til å være leder i organisasjonen basert på om hun eller han lever ut sin seksuelle legning. Gruppen som har hatt en rådgivende rolle, konkluderte med at KRIK ikke skal ha homofile som lever i et parforhold som ledere. Gruppen framholder det «klassiske» ekteskapssynet, at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. Men at et syn er «klassisk» behøver vel ikke bety at det er godt og rett?


Rimelig godt

Nå skal de framtidige spillereglene for KRIK-ledere endelig fastsettes i et landsstyremøte 28. august. Åpen Kirkegruppe utfordrer styremedlemmene til å fatte et vedtak i tråd med vedtaket i Den norske kirke. Der lever man nå rimelig godt med to syn på ekteskapet. Den norske kirkes nye og åpne holdning til mennesker som identifiserer seg som LHBT+, har hjulpet mange skeive til å ta steget ut av skapet og leve som den de er, ikke som skuespillere i sitt eget liv.

KRIK gjør mye flott arbeid blant unge. Visjonen om å skape livsglede er bra. Verdier som frihet, stolthet og tydelighet likeså. «KRIK ønsker å være en sosialt inkluderende bevegelse der alle er akseptert og trygge», sies det i dagens spilleregler for ledere. Men uten nå å likestille heterofile og homofile er vi alvorlig bekymret for at KRIK også framover skaper skamfullhet, ufrihet og lukkethet hos flere hundre av sine unge medlemmer. Alle er faktisk ikke akseptert som dem de er i KRIK. Alle er ikke trygge i KRIK. Dét er et tungt ansvar å bære.


Godt klapp

Vi ønsker landsstyret lykke til i forhandlingene om medmenneskers verdi som KRIK-ledere. Vi forventer at den legningen som Gud har skapt oss med, ikke lenger skal være et tema for hvem som kan være gode nok ledere og forbilder for KRIKs mange tusen medlemmer! Et vedtak i det minste i tråd med Den norske kirkes strategivalg, vil være et varmt og godt klapp på skulderen til de 750 skeive medlemmene, alle oss andre LHBTere og alle andre som setter nestekjærlighetsbudet der det hører hjemme – fremst!

Åpen Kirkegruppe er et tverrkirkelig fellesskap for alle skeive. Bak oss ligger 43 års historie full av kamp for skeives rettigheter og anerkjennelse. Mye positivt har skjedd de siste årene, men kampen er ikke over. Dagens holdning overfor oss skeive fra KRIKs toppledelse, bekrefter det. Nå utfordrer vi imidlertid KRIK til å se framover og inviterer samtidig til et konkret samarbeid mellom våre organisasjoner. Det kan skape rom for at alle i KRIK kan oppleve seg akseptert og trygge!

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere