Lederartikkel Vårt Land

Viktig valg for integrering

Å ta politisk ansvar er en viktig del av integreringen i samfunnet vårt.

Publisert: 20. aug 2019

Ved å stille til valg kan personer med innvandrerbakgrunn bidra positivt på flere områder.

En ting er at det vil være med å øke bredden i representasjonen i landets kommunestyrer. Det vil dessuten speile virkeligheten i større grad, og handle om de som bor der. I dag skriver Vårt Land om hvor få personer med annet opprinnelsesland enn Norge som faktisk stemmer ved lokalvalg. Man må ikke, som ved stortingsvalg, være norsk statsborger for å stemme.

Likevel benytter få innvandrere seg av ­stemmeretten. I 2015 var det kun én av tre stemme­berettigede som faktisk stemte.

Flere er nok ikke klar over at de har rett til har til å stemme ved kommunevalg, selv om de er utenlandske statsborgere. Mange har bodd her svært lenge, og selv uten norsk pass, er det en mulighet for å påvirke lokalsamfunn som flere burde benytte seg av. Her er det en jobb å gjøre med å få ut denne kunnskapen til flere.

Totalt er det 2.811 personer med innvandrer­bakgrunn som står på årets lister. Det er 5,2 prosent av alle kandidatene.

– For meg, med den kulturreferansen jeg har, så er det enormt betydningsfullt å få den tilliten og muligheten å kunne være i politikken og ­påvirke retningen til vår samfunnsutvikling. Det sier somaliske Ubah Abdullah Aden til Vårt 
Land i dag.

Blant somaliske kandidater er det nesten like mange kvinner som menn – noe som er uvanlig blant grupper fra muslimske land.

Adens politiske engasjement er viktig også i et likestillingsperspektiv. 40 somaliske kvinner står på ulike lister ved valget i september. De er rollemodeller for andre. Det er også en viktig del av representasjon i lokalpolitikken.

Et bredt spekter av folkevalgte – som treffer ­flere grupper av alle oss som bor i Norge, vil uten tvil være med på å øke tilliten til politikere – og dermed til demokratiet. Ulike mennesker har ulike innfallsvinkler og ulike syn. Vi trenger denne blandingen, den er avgjørende for et robust og handlekraftig lokaldemokrati.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
8 dager siden / 2931 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1858 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
5 dager siden / 1555 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
11 dager siden / 1056 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 992 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
16 dager siden / 633 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere