Lederartikkel Vårt Land

Miššuvdna buoremus hámis

Ii leat álki meroštallat daid olu buriid váikkuhusaid maid ođđa biibbaljorgaleapmi buktá.

Publisert: 19. aug 2019

Guovdageainnus lea dán vahkkus áibbas erenoamáš dilálašvuohta, go almmuhuvvo áibbas ođđa biibbaljorgaleapmi davvisámegillii. 

Ovddit jorgalanbargu álggahuvvui gaskkamuttos 1800-logu. Álggaheddjiide lei dat dalle èielga miššuvdnabargu ja dál lea gollan 124 jagi dalá jorgaleami almmuheami rájes. Biibbal lea guhká leamaš hui lossa girjjálašvuohta.

Ahte giella lea stuora oassi olbmo identitehtas, doallá deaivása maiddái davvisámegielat olbmuid gaskkas, geaid giela Unesco atná leat áitojuvvon giellan. Danne ii leat álki meroštallat daid olu buriid váikkuhusaid maid ođđa biibbaljorgaleapmi buktá. Ii leat dušše dat ahte Biibbala sátni šaddá eanebuidda geahppaseabbon lohkat, muhto jorgalanbargu – mii lea Norgga, Ruoŧa ja Suoma biibbalselskáhpiid ovttasbargu – lea maiddái riikkarájiid rastá normeren ja ođasmahttán biibbala giela davvisámi guovllus.

Eiseválddit ja eanetlogu kultuvra leat guhkes áiggiid aktiivvalaèèat duolbman sámegiela ja sámi kultuvrra. Ođđa biibbaljorgaleapmi muittuha midjiide ahte miššuvdna su buoremus hámis geahèèá ja oaidná viidát, dat nanusmahttá ja hukse identitehta. 

Ja miššuvdnabargu lea geahèemeahttun. Dál lea miššuvdna ođasmahttojuvvon hui ulbmillaš vugiin Biibbal 2019 bokte.


Oversettelse til norsk bokmål: 

Misjon på 
sitt beste

En monumental begivenhet finner sted i Kautokeino denne uken, når Bibelen lanseres i ny nord-samisk oversettelse. Arbeidet med forrige utgave startet på midten av 1800-tallet. 

For initiativtakerne var dette et misjonsprosjekt. Nå er det 124 år siden lanseringen. Bibelen har lenge vært svært tung ­litteratur.

At språket er en avgjørende del av vår identitet, stemmer ikke minst for brukerne av det nordsamiske­ språket, som Unesco regner som et truet språk. Det er derfor vanskelig å overvurdere de ­positive ringvirkningene av den nye bibeloversettelsen. Ikke bare gjøres Bibelens budskap mer tilgjengelig. Et samarbeid om oversettelsesavbeidet mellom bibel-selskapene i Norge, Sverige og Finland har også ført til normering og modernisering av språket på tvers av landegrensene i språkområdet.

Samisk språk og kultur har i lange perioder blitt aktivt undertrykt av myndigheter og majoritetskultur. Den nye bibeloversettelsen minner oss på at misjon på sitt beste har et helhetlig perspektiv, den myndiggjør og skaper identitet. 

Dessuten tar misjonsoppdraget aldri tar slutt. Nå er det fornyet på en fruktbar måte med Biibbal 2019.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2967 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1593 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1166 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1064 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere