Lederartikkel Vårt Land

Miššuvdna buoremus hámis

Ii leat álki meroštallat daid olu buriid váikkuhusaid maid ođđa biibbaljorgaleapmi buktá.

Publisert: 19. aug 2019

Guovdageainnus lea dán vahkkus áibbas erenoamáš dilálašvuohta, go almmuhuvvo áibbas ođđa biibbaljorgaleapmi davvisámegillii. 

Ovddit jorgalanbargu álggahuvvui gaskkamuttos 1800-logu. Álggaheddjiide lei dat dalle èielga miššuvdnabargu ja dál lea gollan 124 jagi dalá jorgaleami almmuheami rájes. Biibbal lea guhká leamaš hui lossa girjjálašvuohta.

Ahte giella lea stuora oassi olbmo identitehtas, doallá deaivása maiddái davvisámegielat olbmuid gaskkas, geaid giela Unesco atná leat áitojuvvon giellan. Danne ii leat álki meroštallat daid olu buriid váikkuhusaid maid ođđa biibbaljorgaleapmi buktá. Ii leat dušše dat ahte Biibbala sátni šaddá eanebuidda geahppaseabbon lohkat, muhto jorgalanbargu – mii lea Norgga, Ruoŧa ja Suoma biibbalselskáhpiid ovttasbargu – lea maiddái riikkarájiid rastá normeren ja ođasmahttán biibbala giela davvisámi guovllus.

Eiseválddit ja eanetlogu kultuvra leat guhkes áiggiid aktiivvalaèèat duolbman sámegiela ja sámi kultuvrra. Ođđa biibbaljorgaleapmi muittuha midjiide ahte miššuvdna su buoremus hámis geahèèá ja oaidná viidát, dat nanusmahttá ja hukse identitehta. 

Ja miššuvdnabargu lea geahèemeahttun. Dál lea miššuvdna ođasmahttojuvvon hui ulbmillaš vugiin Biibbal 2019 bokte.


Oversettelse til norsk bokmål: 

Misjon på 
sitt beste

En monumental begivenhet finner sted i Kautokeino denne uken, når Bibelen lanseres i ny nord-samisk oversettelse. Arbeidet med forrige utgave startet på midten av 1800-tallet. 

For initiativtakerne var dette et misjonsprosjekt. Nå er det 124 år siden lanseringen. Bibelen har lenge vært svært tung ­litteratur.

At språket er en avgjørende del av vår identitet, stemmer ikke minst for brukerne av det nordsamiske­ språket, som Unesco regner som et truet språk. Det er derfor vanskelig å overvurdere de ­positive ringvirkningene av den nye bibeloversettelsen. Ikke bare gjøres Bibelens budskap mer tilgjengelig. Et samarbeid om oversettelsesavbeidet mellom bibel-selskapene i Norge, Sverige og Finland har også ført til normering og modernisering av språket på tvers av landegrensene i språkområdet.

Samisk språk og kultur har i lange perioder blitt aktivt undertrykt av myndigheter og majoritetskultur. Den nye bibeloversettelsen minner oss på at misjon på sitt beste har et helhetlig perspektiv, den myndiggjør og skaper identitet. 

Dessuten tar misjonsoppdraget aldri tar slutt. Nå er det fornyet på en fruktbar måte med Biibbal 2019.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere