Arne Øgaard

31

De kaller det hat, men er det ikke egentlig ondskap?

Etter tragedien i Bærum fylles media med ordet muslimhat, men er det den riktige betegnelsen?

Publisert: 20. aug 2019


 Jeg har sett folk som hater, hvor øynene gnister og kropp og stemme strammes. Det er gjerne mennesker som er blitt utsatt for overgrep, undertrykking eller grov urettferdighet. Hatet er gjerne rettet mot dem som har forvoldt smerte. Jeg ser ikke det samme hos dagens terrorister, og deres handlinger er rettet mot tilfeldige. Jeg opplever deres holdninger mer som forakt og umenneskeliggjøring av medmennesker. Forakt er ofte knyttet til frykt, frykt for det ukjente og frykt for forandring. Men de fleste som rammes av slike følelser begynner ikke å drepe. Så hvor kommer denne drapstrangen fra? Det aner meg at dette dreier som om dype krefter som vi trenger tid og åpenhet for å gjennomskue. Et spørsmål er om det dreier seg om ubevisst ondskap? Det er et stort og vanskelig spørsmål, her kan jeg bare peke på noen momenter.

Jeg har møtt holocaustfornektere, og disse fremsto som rimelige fornuftige i forhold til de fleste andre spørsmål. Men i forhold til jødeforfølgelsene var de totalt uten vilje til å innse faktiske realiteter. De samme menneskene var også sterke motstandere av raseblanding og hadde et forherliget syn på norrøn mytologi og historie. Dette dreide seg ikke om meninger eller ideologier som det var mulig å diskutere, men om dypt sittende holdninger. Jeg opplevde dette som både uforståelige og skremmende. For meg fremstår det å holde blodet «rent» som en sterk primitiv drift. En drift som tilhører en førkristen tid, men som fikk en gjenoppblomstring med nazismen.  Jødehatet har jeg aldri forstått, men historien har mange eksempler på at dette også har fremstått som en blind drift med de verste konsekvenser. Konsekvenser som det er umulig å forstå hvis vi ikke aksepterer ondskap som en realitet og drivende kraft i verden.

Et viktig spørsmål er hva slags mennesker som lar seg overmanne av slike drifter i en så stor grad at de begynner å drepe. Det kan være for lett å avfeie dem som psykisk syke. I et forsøk på finne terroristen i meg selv kom jeg fram til at sterkt utenforskap kan være en drivende kraft. Dette har jeg utarbeidet kunstnerisk i boka Terroristen som ingen ville tro. Men ved å studere andres biografier ser jeg også at det er mennesker som opplever vårt samfunn som overfladisk og meningsløst, og som søker en livsform der det skapes alvor ved at livet settes på spill. Det er forunderlig å se hvordan mennesker som søker slikt alvor ofte kan slutte seg til svært destruktive grupper. Vi så slike eksempler hos IS hvor det gjaldt å holde troen ren. Det kan synes som om det kan være kort vei fra blod til tro. Noen av våre norske terrorister har hevdet at de ville forsvare kristendommen. Men det egentlig kristne er det motsatte av blodsprinsippet og blind tro. Vi kristne tilstreber å elske vår neste uansett etnisitet og hudfarge. Vi har nok ikke alltid vært så flinke til å gjennomføre dette i praksis. Vi har heller ikke vært så flinke til å forhindre at våre medmennesker opplevelser utenforskap, men tiden krever aktiv nestekjærlighet. Vi må vise at det er det som er vår tids alvor.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere