Karoline Grosås Nordbø

1

Haster å oppfylle lærernormen

Skolebyråden i Oslo svikter byens barn når hun ikke oppfyller lærernormen som KrF har kjempet hardt for å få gjennomslag for. Vi vet at lærerne er skolens aller viktigste ressurs og barna våre fortjener god oppfølging, å oppleve mestring og et godt sosialt miljø når de begynner igjen på skolen. Vi har derfor ingen tid å miste når det gjelder innføringen av lærernormen i Osloskolen.

Publisert: 19. aug 2019

Lærernormen. Jeg er stolt over at KrF i statsbudsjettet for 2018 endelig fikk gjennomslag for innføring av lærenormen som sier at det skal ikke være mer enn 15 elever for hver lærer fra 1.-4. trinn og 20 elever for hver lærer fra 5.-7. trinn. Dette har gitt Oslo kommune betydelige friske midler til å ansette nye lærere i grunnskolen. I Oslo betyr dette et stort løft for at hver enkelt elev skal få tilpasset undervisning. Det gjelder både de faglig sterke samt de elevene som trenger litt ekstra hjelp.

I fjor hadde 94 av Oslos 138 grunnskoler ennå ikke oppfylt lærenormen. Byrådet har hatt andre prioriteringer. Det virker som om å få innføre heldagsskole står høyere på agendaen. Her må man igjen minne byrådspartiene på at det er ikke alle som jobber fra 08.00 til 16.00 som byråkrater. Mange foreldre som jobber i helsesektoren, utrykningstjenesten og serveringsbransjen har ofte kvelds- og nattevakter. Da er ofte ettermiddagen en kjærkommen tid som mange ønsker å prioritere med barna.

Høyere lærertetthet gir større rom for å se hver enkelt elev og å inspirere dem til innsats. Elever som blir hengende bak de første skoleårene mister muligheter senere livet. Ifølge Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har lærertetthet stor betydning for både god klasseledelse, gode lærer-elev relasjoner og godt hjem-skolesamarbeid.

Seksårsreformen. Da seksårsreformen ble innført for 22 år siden, var det meningen at det skulle være to lærere i første klasser med flere enn 18 elever. Etter en tid ble dette kravet borte. Selv om det er store variasjoner innen Oslo-skolen, er det mange førsteklasser der én enkelt lærer har ansvaret for 28 førsteklassinger.

Men lærernormen gir ikke noen garanti for at det alltid vil være to lærere til stede i første klasse. Det vil i stor grad avhenge av kommunenes prioriteringer. Oslo bør bruke denne anledningen til å innfase tolærerordning i alle førsteklasser.

Jeg har selv en seksåring som startet i 1. klasse i fjor høst. Han var en av de heldige som startet på en skole som hadde klart å innføre lærenormen (og tolærerordningen) til skolestart. Etter endt 1. klasse er jeg overbevist om at 1 + 1 = mer enn verdien av 2 lærere. Jeg skjønner ikke hvordan man kan forvente at én voksenperson skal utøve god klasseledelse, være en god pedagog og samtidig se og følge opp 28 enkeltindivider som aldri har gått på skole før.

Den nye normen. KrF mener det viktigste virkemidlet for å skape en god skole er å rekruttere og beholde flere dyktige lærere. Det vi vet er at lærernormen og en tolærerordning vil gjøre det lettere å gi hver elev den oppfølgingen han eller hun trenger. Jeg tror den nye normen vil bidra til at flere nyutdannede og tidligere lærere faktisk velger å komme tilbake til læreryrket.

Oslo KrF mener at vi må sørge for en tolærerordningen i alle 1. klasser, når lærernormen implementeres i Oslo.

Jeg ønsker alle elever og lærere en god skolestart!

Karoline Grosås Nordbø

Oslo KrFs 2. kandidat

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1220 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1142 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 853 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 607 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 574 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere