Daniel Krussand

Pensionist
20

Alv Magnus og Atle Sommerfeldt.

Atle Sommerfeldt mener at det er opp til Gud å bestemme om vi slipper inn i himmelen. Har han lest Bibelen?

Publisert: 18. aug 2019

Predikantene Sommerfeldt og Magnus er uenige om frelse og fortapelse.

Sommerfeldt skriver:

«Ingen av oss fortjener frelsen. Det er opp til Gud å gi oss plass i sitt himmelske rike. For å sitere fra min egen visitas­preken i Løken kirke i fjor, der jeg løftet frem et aktuelt eksempel på at vi er bundet i synd, urett og ondskap og ikke har rett på Guds nåde: «Det er liten plass i Guds fang for de av oss som er ansvarlig for økosystemets – Guds ­skaperverks – kollaps, og lidelsen påført millioner av ­mennesker slik at jeg skal kunne beholde og utvikle min og vår velstand. Uretten jeg er ansvarlig for bærer jeg med meg».

Det ser ut til at vi selv ikke kan ta imot frelse, det er opp til Gud.

Ja, ingen kan komme til tro uten at Gud drar ham!  Så litt sannhet er det i utsagnet.  Men Johannes sier at vi kan vite at vi har evig liv, vi som tror på hans navn.  Det er altså opp til oss selv å ta imot og bekjenne i dåpen!

Nå sier Skriften også at brødre skal være fast forenet i samme sinn og samme mening.  Gjelder ikke det for Alv og Atle?

«Jeg mener dette at enhver av eder sier: Jeg holder mig til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus'navn I blev døpt?»
«‭‭Jeg holder meg til Luther!» - er det en lovlig bekjennelse?

Selvsagt ikke.  Jesus deler ikke æren med noe menneske.

Så vil Sommerfeldt også ta på seg skylden for «økosystemets kollaps» og fattigdom.

Kan han begrunne det ut fra Skriften?

Jeg trodde Jesus satte oss fri fra synd og skam.

Hva med kjærlighet og «at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening»?

‭‭Sommerfeldt forteller oss også at vi er bundet i synd, urett og ondskap og ikke har rett på Guds nåde!  

Er det ikke nettop det Jesu blod har fridd oss ut fra?

Han gav oss rett til å bli Guds barn, vi som tror på Hans Navn!

Jeg slutter ikke å undres over Luther?  Men Alv Magnus tror vel også Luthersk?

Hva med å være Jesu venn?  Intet annet!

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
19 dager siden / 5126 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
27 dager siden / 3082 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
20 dager siden / 2314 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
27 dager siden / 2194 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
17 dager siden / 1764 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
21 dager siden / 1734 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
19 dager siden / 1720 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1664 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere