Petter Olsen

52

Den nye ørnen

Om man oppgir det man står for, fordi færre enn før står for det samme, står man ikke lenger.

Publisert: 16. aug 2019

«Forsvarer tapte saker», lyder oppsummeringen i Vårt Land 14. august av KrFs situasjon. Det etterlatte inntrykket av både for- og innside er at partiet må finne seg andre saker enn det har i dag, for derved å skaffe seg flere velgere.

Et resonnement om at KrF eksempelvis skulle endre syn på abort fordi flertallet i befolkningen har et annet syn, framstår for meg like absurd som at den indremisjonsbevegelsen jeg er en del av, skulle endre syn på ekteskapet fordi flertallet i Den norske kirke har gjort det.

Mer sekulære velgere

Siden stortingsvalget i 2009 har altså valgforskerne Bernt Aardal og Johannes Bergh målt velgerholdninger på «den moralsk-religiøse aksen». Den langsiktige trenden er at nordmenn er blitt mer sekulære. Noen eksempler fra artikkelen: I 2009 var fortsatt en overvekt av velgerne imot at homofile skulle få adoptere. I 2017 var det motsatt. I perioden etter 2009 er også velgernes aksept av aktiv dødshjelp og surrogati økt. «Bare» 25 prosent sier nå nei til surrogati. Holdningen til aktiv dødshjelp er endret med 31 prosent i liberal retning. Tre av fire velgere støtter nå at kvinner skal ha rett til selvbestemt abort. KrF er motpol i alle disse sakene.

Spørsmålet som med bakgrunn i dette stilles i artikkelen, er hvilke muligheter KrF har ved å satse på «disse tradisjonelle spørsmålene». Ifølge valgforskerne kompliseres situasjonen ytterligere av at KrF i disse sakene har motstandere både på venstre og høyre side i det politiske landskapet.

Verdigrunnlag fra Bibelen

Etter mitt syn er spørsmålet motsatt – hvilke muligheter partiet har ved ikke å satse på dem. (Det utelukker selvsagt ikke å komme opp med andre og nye saker i tillegg.) KrFs verdigrunnlag «er hentet fra Bibelen», står det blant annet med uthevet skrift i partiprogrammet. Om KrF skulle innta en annen holdning enn Bibelen i saker der Bibelen gir tydelige svar, faller grunnlaget for partiet ganske enkelt bort, og KrF må innstille virksomheten.

Også for et politisk parti må målet være at man står for noe, og at man arbeider for det man står for. At dette arbeidet møter motgang og kan se ut til å ha vanskelige utsikter, er ikke noe argument for å endre syn. Står man for noe og mener det er riktig og godt, fortsetter man å stå for det. Vender man kappen etter vinden, er man som prinsippløs og frarøver seg selv enhver troverdighet. Er det virkelig en anbefalelsesverdig kurs for KrF – og andre «motpoler» i samfunnet?

Ørnen

I 1963, etter en glansperiode for Arbeiderpartiet på 1950-tallet, uttalte historikeren Jens Arup Seip følgende om Ap og dets stilling blant de politiske partiene: «Når vi bruker betegnelsen ‘parti’ om dem alle, er det på samme måte som vi bruker ordet ‘fugl’ både om en høne og om en ørn.» Seip mente med andre ord at Arbeiderpartiet hadde oppnådd en unik stilling i det politiske landskapet.

Ap har ikke den samme posisjonen i dag (selv om velgerne deres har vist seg å være klart mindre sekulære enn Venstres velgere). Abortdebatten høsten 2018 viste at «de tradisjonelle spørsmålene» for KrF verken er uaktuelle eller tapte. Dersom KrF våger å stå for de sakene som faktisk gir partiet en rettmessig plass i det politiske landskapet, kan det bli den nye «ørnen blant partiene». I motsatt fall er det eneste redelige å gå inn for en kontrollert nødlanding jo før jo heller.   

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
26 dager siden / 5286 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
27 dager siden / 2403 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
24 dager siden / 1811 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
28 dager siden / 1794 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
26 dager siden / 1759 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
21 dager siden / 1696 visninger
Kravet om bagatellisering
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere