Roald Øye

Pensjonist
320

En ny helvetedebatt på gang?

«Behandlingen av Alv Magnus vitner om stor nød i Den norske kirke», skrev Bjørn Olav Hansen på verdidebatt 13. august 2019. Biskop Atle Sommerfeldt har oppfordret alle prostier i Borg bispedømme ikke å engasjere Alv Magnus som taler på sine gudstjenester på grunn av denne forkynnerens teologi om fortapelsen.

Publisert: 16. aug 2019


«Bakgrunnen er en tale den tidligere lederen for Ungdom i Oppdrag i Norge, medstifter av Nasjonalt bønneråd,  og en anerkjent og høyst respektert taler i mange kirkesamfunn, holdt i Tomb kirke 17. februar i år. 

Magnus talte over dagens tekst, som var lignelsen om hveten og ugresset i åkeren. I den lignelsen forteller Jesus om livets to utganger: «Alv Magnus la ut teksten uten å trekke noe fra i alvoret Jesus legger innover tilhørerne. Om dørene stenges for Alv Magnus i Borg bispedømme, vil jeg tro mange andre dører åpnes for denne uredde forkynneren», skrev Bjørn Olav Hansen i innlegget sitt. 

Jeg deler BOHs bekymring for DNK, selv om jeg ikke tilhører dette kirkesamfunnet, men et annet luthersk kirkesamfunn, som heldigvis ennå ikke har kommet så langt ut på avveie i teologiske og etiske spørsmål. Det er imidlertid kanskje bare et tidsspørsmål når den samme vantroen slår inn også i dette og andre frikirkesamfunn, slik det går frem av «Dagens» reportasje om saken den 15. august. Der kan man lese Alv Magnus' tale i sin helhet.    

Ett forhold forekommer i alle kirkelige og politiske organisasjoner: Medlemmene er ofte nødt til «å svelge en del  kameler». Det skjer når et menighetsamfunns eller partis teologi eller ideologi tiltrekker et potensielt medlem selv om det fins punkter i deres offisielle plattformer som hun eller han kan være dypt uenig i. 

Oppgaven for den enkelte blir da å arbeide innenfor organisasjonens rammer og forsøke  å påvirke veivalget. Det kan være et deprimerende sysifos-arbeid, som kan ta motet fra den beste, som forsøker å få gjennomslag for sin avvikende oppfatning på det angjeldende punkt  Ære være Alv Magnus for å ha gjort et ærlig forsøk på nettopp det i Tomb kirke . 

Alternativet «å si takk og farvel» til gode venner  gjennom mange år,  er trist, men noen ganger helt nødvendig: Å forlate sitt åndelige eller politiske tilholdssted blir da en høy pris å betale for en dyrebar overbevisning. 

 Alv Magnus tilhører Den norske kirke og har gjort en imponerende innsats der mens han var leder for Ungdom i oppdrag. Det er mange som har vært med i støttegruppen for denne misjonsorganisasjonen som i disse dager takker Gud for denne gudbenådede forkynner av Guds ord i skrift og tale. Vi ønsker ham og hans kone Margaretha lykke til i vingårdshagen inntil innhøstingen er over. Hans lederartikler i UiOs organ  «Mot Målet» har vært uovertrufne i de årene han var leder i organisasjonen. 

Bladet har søkt å speile mangfoldet i UIO Norge og UIO internasjonalt, i tillegg  til å utfordre og motiver til misjon,  samt kommentere ulike sider av samfunnslivet sett fra det  organisasjonen  mener er et bibelsk perspektiv. Hvor Alv Magnus står i teologiske og etiske spørsmål,  kan interesserte finne ut av ved å lese der.  

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere