Svein Granerud

5

Frimodig kirke og kirkevalget

Det er svært misvisende å snakke om at nominasjonslisten kuppes. «Kuppet» består ikke i noe annet enn velgernes frihet til å endre på nominasjonskomiteens liste.

Publisert: 14. aug 2019

Skrevet sammen med Sverre Elgvin Lied, nestleder i Frimodig Kirke

Karl Øyvind Jordell har den senere tid fått romslig med spalteplass til å utrede sitt syn på valgordningen i Den norske kirke (Dnk), særlig valget av bispedømmeråd. Han mener den valgordningen kirkemøtet har vedtatt medfører mulighet for ulike bevegelser til å kuppe valget.

Jordell bekymrer seg særlig for det han opplever som konservative grupper, og Frimodig Kirke løftes fram som en gruppe Jordell frykter kan benytte valgreglene til å oppnå uforholdsmessig stor innflytelse. Tilsvarende kritikk mot nominasjonskomiteens liste har tidligere kommet fra Åpen folkekirke (ved Gard Sandaker-Nielsen), som i stedet ønsker seg et rent partisystem.


Bryter på dypt vann

Argumentene kan synes tilforlatelige, men konsekvensene av denne kritikken går på ganske dypt vann, dersom den tas til følge.

Et grunnleggende spørsmål å stille, er om det virkelig er sakssvarende og naturlig å ta Stortinget som modell for demokratiske prosesser i en organisasjon som Dnk. Hvilke andre organisasjoner opererer med politiske partier internt i organisasjonen? Det vanlige i organisasjonssammenheng er at demokratiske prosesser skjer gjennom organisasjonens egne interne organer. I større organisasjoner vil det alltid være forskjellige grupperinger som ser ulikt på viktige spørsmål, men det betyr likevel ikke at disse grupperingene danner partier, som i neste omgang skal stemmes på av medlemmene i organisasjonen.


Misvisende

Videre er det svært misvisende å snakke om at nominasjonslisten kuppes. «Kuppet» består ikke i noe annet enn velgernes frihet til å endre på nominasjonskomiteens liste, enten gjennom kumulering eller ved å føre opp andre navn enn de som nominasjonskomiteen har valgt, og at det selvfølgelig er mulig å samordne dette. Alternativet er et rent partisystem der kirkepartiene har forhåndskumulert hvem som skal inn, noe som gir mindre frihet til den enkelte velger. At man på nominasjonslisten risikerer å gi stemmer til personer som man selv ikke er enige med, er noe som kan slå tilbake begge veier.

De fleste vil være enige i at kirkens primære virksomhet skjer i lokalmenigheten. Partisystemet er noe som vil svekke lokalmenighetens mulighet til innflytelse.

Et rent partisystem (som Åpen folkekirke ønsker seg) ville også gi Åpen folkekirke en urettmessig fordel, da dette er den eneste aktøren som allerede innehar en solid partistruktur.


Fullstendig politisering

Ønsker vi en tilsvarende situasjon som i Svenska kyrkan? Der råder det en tilnærmet fullstendig politisering av kirken på sentralt nivå ved at de politiske partiene har sine avleggere i Kyrkomötet, og dermed styrer hvilke vedtak som blir gjort internt i kirken. Dette er langt fra den modell Frimodig Kirke ønsker for Dnk. Vi tror vi har mange med oss.

Kirken ikke bare en organisasjon, men en teologisk størrelse. Skriftens ord om hva kirken er, har også konsekvenser for hvordan den skal organiseres. En økende politisering gjennom kirkepartier er neppe noe som vil fremme en solid og Skriftbasert teologisk forankring av hvordan Dnk skal organiseres framover.

Om man ikke ønsker seg en politisering av kirken i kirkepartier, men at lokalmenighetene får innflytelse, kan man markere dette ved å stemme på nominasjonslisten.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1465 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 966 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 888 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 575 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere