Robert Wright

19

Fristilling av soknekirke er lovlig

Juristen Engstrøm trekker frem et ­utvalg av lovformuleringer, men velger nok også bort noen.

Publisert: 13. aug 2019

I Vårt Land 8. august spør Bjørn Engstrøm om fristilling av soknekirker er lovlig. Han gjør det med basis i det som har skjedd i Oslo de senere årene og mer spesielt for Ellingsrud, som er Bjørn Engstrøms egen kirke.

La meg først kort si noe om ­bakgrunnen for disse prosessene. Også kirken må vise villighet til å tenke nytt. Hva er ­strategisk riktig bruk av ressursene vi får fra ­kommunen og det vi får til særlig til ­prester fra staten. Fra Oslo kommune får Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) omtrent 2/3 av det som gis per medlem i forhold til de tre andre store byene. I tillegg er under halvparten av byens borgere medlemmer av kirken. Det er grunn til å spørre om Oslo kommune oppfyller loven. Konsekvenser er uansett at vi må foreta reduksjoner i vår aktivitet.

I Bispedømmerådet og i KfiO er det bred enighet om prosessen. KfiO er menighetenes eget organ som enstemmig flere ganger har støttet prosessen, også med Bjørn Engstrøms støtte. Så iler jeg til med forståelse når det plutselig er egen kirke som står i fare.

Juristen Engstrøm trekker frem et ­utvalg av lovformuleringer, men velger nok også bort noen. Alle kirkene i Oslo eies av alle menighetene i fellesskap. I grunnboken står det derfor Kirkelig fellesråd i Oslo som eier av alle kirkene. Kirkelovens paragraf 14 konstaterer at fellesrådet er ansvarlig for blant annet bygging drift og vedlikehold av byggene. Opprettelse og ned­leggelse av de aller fleste stillingene. Engstrøm velger å redefinere paragraf 18 ved å ­påstå at en fristilt kirke er noe annet enn en ­kirke og derfor faller utenfor loven. Slik kan ­paragrafen ikke leses. Kirkene er kirke selv om den ikke er soknekirke for en periode. ­Paragraf 20 konstaterer at det er fellesrådene som, utenom kirkelige handlinger, har lov til å leie ut kirkene.

Kirkene avvigsles ikke. Det er ikke ­ritualer for det. La oss derfor ikke ute­lukke muligheten for at kirken igjen vil kunne bli menighetskirke.

Kirkeloven omhandler ikke konkret de strukturendringer vi er inne i. Derfor er det legalt å stille spørsmål. I ­forbindelse med de tidligere prosessene ble det foretatt drøftinger både med departement og ­kirkeråd. Vi har også via KA fått grundige juridiske vurderinger av aktuelle spørsmål. Vi har til nå ikke fått rettslige r­eaksjoner som tilsier at noe av det vi har gjort er brudd på loven. Jeg minner forøvrig om at det opp ­gjennom årene har skjedd både ned­leggelser og ­riving av mange kirker i Oslo. Salget av eiendommen etter ­Johannes ­kirken ble for eksempel grunnlag for ­bygging av 
Holmlia kirke. Det er sunn ressurs­forvaltning.

På tampen vil jeg understreke hvor ­heldige befolkningen på Ellingsrud tross alt er om vi får til en atale med Bymisjonen. Ellingsrud kirke vil da være der for bydelens befolkning i enda sterkere grad. Kirkelige handlinger vil bli samlet i soknets andre kirke på Furuset. Det vil gjennom dette bli et utvidet tilbud til lokalbefolkningen.

Andre aktuelle leietakere kunne vært­ ­migrantmenigheter eller andre kristne trossamfunn som i realiteten ville stengt kirken for lokalbefolkningen. Det er ­viktigere at vi fremholder det positive fremfor å skape den usikkerhet i befolkningen som nå er en realitet.

Robert Wright, kirkeverge i Oslo

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2552 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1879 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1015 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 954 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 19 timer siden / 852 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 678 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
12 dager siden / 603 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere