Hans Anton Grønskag

3

Umulig å redde klimaet ved å industrialisere naturen

Når Anders Bjartnes imøtegår "ekkokamrene" mot vindkraft med å påstå at det er "Umulig å redde klimaet uten vindkraft", tar han fundamentalt feil - og han roper selv i et ekkokammer som har vært digert, men som blir mindre og mindre. Det er en humanistisk reaksjon på teknologenes og økonomenes eiendomsrett på klimautfordringene som vokser nå. Og denne reaksjonen blir umulig å overse!

Publisert: 12. aug 2019

Vindkraft på land i Norge er sannsynligvis det siste klimatiltaket Norge trenger. Folk som har greie på vannkraft har alltid  sagt at det potensiale som ligger i allerede utbygde vannkraftverk, burde være førstevalg. 

Man hadde forventet at regjering og storting hadde gått ut med et samfunnsoppdrag: Hvordan kan vi best nå klimamålene for Norge? Man hadde forventet at de hadde gått bredt ut, både til forskningsmiljøene og til bransjer. Men nei. Regjeringa har ikke gitt noe samfunnsoppdrag. Regjeringa har gått ut med en bestilling til vindkraftbransjen: Hvor mye vindkraft kan bygges ut, og hvor mye norsk natur trenger dere?

Vår regjering har gjort vindkraft til sin eneste klimapolitikk, og alt dreier seg om salg av stabiliserende norsk kraft til "trengende" industriland. For Frøyas del dreier det som om å pynte på tyske klimaregnskap. Stadtwerke München (SWM) er inne med 70%, mens det kommuneeide Trønder-Energi(TE) innehar de resterende 30%.

Uten fortjeneste hadde sannsynligvis ikke denne regjeringa hatt noen klimapolitikk, i det hele tatt!. Men dette kan man tjene penger på, og da blir plutselig selv klimafornekterne i egne rekker misjonærer for klimasaken.

Klimautfordringene er en alt for alvorlig utfordring til å overlates til en slik bestilling!

Både FN's klimapanel og FN's naturpanel blir mer og mer klar på at naturvern og klimautfordringer er to sider av samme sak, og at naturtap er en kjempeutfordring, også for klimaet. Men i Norge skal man bygge ned urørt natur, fjerne skog, endevende klimagasslagre som myr og kystlynghei - alt for klimaets skyld! Og ingen har lagt fram et totalregnskap for denne vandalismen, med pluss og minus.

Bransjen og politikerne drar alltid klimakortet når folk reagerer. Det gjør selvsagt også SWM når vi diskuterer med dem. Når vi så spør om det er de samme klimaargumentene som styrer deres nye interesse for investeringer i norsk olje- og gassutvinning, stilner dialogen.

Hvem har spurt vannkraftbransjen hva de kan bidra med? Hvem har spurt bransjene: Hva kan vi oppnå med ENØK m.m.? Hvem har nevnt stopp i norsk oljeutvinning - for klimaets skyld? Ikke denne regjeringa, og ikke det største opposisjonspartiet. Og hvem har stilt forskningsmiljøene det mest fundamentale spørsmålet: Hvordan skal vi omstille vår befolkning til et lavere forbruk? Det spørsmålet liker selvsagt ikke de teknologiske og økonomiske miljøene. Forbruksveksten skal fortsette! Men det er nettopp denne forbruksveksten som en vakker dag kveler denne kloden, og ingen teknologi kan redde oss fra dette. Verden har ikke plass for en stadig mer aggressiv forbruksvekst - med eller uten "Grønt skifte"!

Slike problemstillinger tilhører den humanistiske forskninga, samfunnsforskning, helse - og velferdsforskninga. Men som sagt, ingen har kommet med et samfunnsoppdrag, men sin vane tro har politikerne lagt fram en bestilling. Ingen har spurt: Hvordan skal vi omstille vår befolkning til et lavere forbruk?

Dette holder på å gå opp for folk, og vindkraftprotestene dreier seg også om hulheten i de forslitte termene som "Det grønne skifte" er bygd opp av.

Teknologi og økonomi er viktig, men kan ikke danne fundamentet i et samfunn av denne tid. Her trengs humanisme! Det "ekkokammeret" blir større og større, og sammen med dette vokser forståelsen for at vi må finne vår plass i artsmangfoldet i naturen på en langt mer audmjuk måte enn det som vindkraftbransjen og deres lobby har forfektet til denne tid.


Hans Anton Grønskag

Cand. philol.

Leder for Nei til vindkraftverk på Frøya

og Landskapsvern i Norge

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere