Markus Westermoen

3

Hva slags kirke vil vi ha?

Vil vi ha en kirke dominert av partier og meningsbrytning eller vil vi ha en kirke som styres som en organisasjon?

Publisert: 12. aug 2019

9. september er det kirkevalg, og denne gangen er den viktigste saken hva slags kirke vi vil ha. Hvem skal ha arbeidsgiveransvaret i kirken, og vil vi ha en kirke som domineres av partier, eller en kirke som styres av tillitsvalgte? Vil vi at kirken skal styres som en organisasjon, eller vil vi ha en kirke som styres mer som en fylkeskommune. Jeg mener helt klart at kirken bør styres som en organisasjon der alle, tross politiske eller teologiske preferanser, fokuserer på hva som er best for det kirkelige fellesskapet. Ved dette valget må vi sørge for at kirken ikke blir stadig mer preget av polarisering, og at kirken blir styrt innenfra av de som kjenner den og bryr seg om den.

Ved kirkevalget i 2019 er det tre lister, men bare to kirkelige partier; Åpen folkekirke og Bønnelista. Den tredje lista, nominasjonskomiteens liste, består av personer som er nominert av menighetene og ungdomsrådet i bispedømmet. Flere har hevdet at et rent partidemokrati er enklere for kirken, og har vært mot at kirken skal lage en slik tverrpolitisk liste. Demokrati basert på partilojalitet er blitt så dominerende at vi glemmer at å velge tillitsvalgte basert på egnethet og personlig egenskaper er minst like demokratisk. Det er en styrke for demokratiet dersom beslutninger reelt tas i bispedømmerådet eller kirkemøtet og ikke i praksis avgjøres på bakrommet i partimøter der svært få deltar.

I USA og Storbritannia har man kultur for å ha to politiske partier, og velgerne får presentert klare alternativer som markeres ved å angripe motparten. Det er demokratisk, synlig og tydelig, og det er enkelt for velgerne å forholde seg til, men kan føre til at de mest polariserende lederne blir valgt. Den norske kirke har tidligere hatt en helt annen demokratisk kultur, der alle kandidatene har stått på samme liste, og der grupperinger har anbefalt "sine" kandidater for velgerne. Kirkevalget i 2019 er det første valget der liberale og konservative kandidater ikke aktivt samarbeider om kirkevalget. Det er et resultat av flere ting, men i hovedsak at vi har fått to partier med tilhørende partikulturer. Jeg synes dette er en beklagelig utvikling, og dersom ett av partiene skulle få rent flertall og velger å utnytte makten er det få "checks and balances" som holder igjen. Politiske partier har politisk makt som mål. Det bør ikke være kirkens mål.

Hvis kirken skal være en inkluderende fellesskapsarena er de kirkepolitiske partiene, tross sine gode intensjoner, en utfordring mer enn et hjelpemiddel. Valgordningen med listevalg, at vi velger mellom partier og ikke mellom personer, flytter makten fra velgerne til partienes valgkomiteer. Ordningen fungerer godt i systemer med mange veletablerte partier, men dårlig i systemer der velgerne ikke kjenner kandidatene eller partienes standpunkter ut over enkeltsaker. Listevalg fører til at de som er partiløse eller mot partidannelse får en spesielt kronglete vei inn mot kirkedemokratiet. Åpen folkekirke har støttet ordningen med listevalg og har vært mot opprettelsen av nominasjonskomiteens liste.

Vil vi ha en kirke der alternativene for velgerne er bestemt av partier, eller vil vi ha en kirke der menighetene selv nominerer de som er villige uten å binde mandatet mot et partiprogram? Kirken skal inkludere både de som ønsker mer polarisering og de som ønsker mindre, men hvilken av disse gruppene som styrer vil ha stor betydning for kirkens fremtid. 


Markus Westermoen, 1. kandidat nominasjonslista i Agder og Telemark

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2967 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1593 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1166 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1064 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere