Helga Haugland Byfuglien

12

Kirken er ikke taus

Utredningen «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» er det dokumentet som best gjør rede for de ulike teologiske overveielsene.

Publisert: 9. aug 2019

Reidar Holtet etterlyser den 8. august et svar fra meg på hans utfordring om å gi en teologisk, og bibelsk begrunnelse, for vigsel av likekjønnede. Holtet er kritisk til min, og kirkens, taushet om dette. Men verken jeg, Bispemøtet eller kirken har vært tause. Bispemøtet har kommet med flere vedtak, og jeg har i flere intervjuer fortalt om mitt syn. Utredningen «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» er det dokumentet som best gjør rede for de ulike teologiske overveielsene, også de som begrunner mitt standpunkt. At Holtet ikke er enig i de synspunktene som gjør seg gjeldende der, har jeg respekt for. Vi tilhører en kirke som er delt i synet på hvordan ekteskap forstås. Men det stemmer ikke at vi som er tilfreds med at likekjønnede par kan gifte seg i kirken, har vært tause om vår begrunnelse for vårt syn.

Biskop Helga Haugland Byfuglien
preses i Bispemøtet

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere