Øyvind A. Jørgensen

10

Ytringsfrihetens grenser

Håvard Nyhus hadde interessante refleksjoner i kommentaren 7. aug. Slik jeg forstår det, tar han ikke bare opp ytringsfrihetens yttergrenser, men også andre grenser som kan bli satt og som gjør at mange ikke tør si det de mener.

Publisert: 8. aug 2019

Akkurat dette har jeg tenkt på i det siste i forbindelse med Vårt Lands lederartikkel 16. juli om «Troendes identitet.» Utgangspunktet var Bushra Ishaqs kommentar dagen før om mange norske muslimers opplevelse av utrygghet. Forståelsen for det og engasjementet for respektfull behandling av muslimer og andre er både rett og rimelig. Derimot stusset jeg over hvilket eksempel som ble satt i fokus, og jeg synes de slutningene som ble trukket, var altfor vidtrekkende.

Ishaq hadde skrevet at en typisk kommentar hun hører, er: «Du er grei, men religionen din er et problem.» Hvordan dette må oppleves, vil naturligvis avhenge av situasjonen og ulike andre faktorer. «Religionen din» er også en smule tvetydig, men som det står, med «du er grei» til innledning, mener jeg «religionen din» høyst sannsynlig må bety islam som religion og ikke Bushra Ishaqs personlige trosliv.

Vårt Lands leder trekker sitatet i motsatt retning: «Religionen din» blir til «troen din», troen blir identifisert med personen selv, og «problem» blir til «uønsket.» Så er dette utsagnet, som aller rimeligst må forstås om en religion, blitt til at «du er uønsket.» Det er da en kan spørre hvor mye en kan si før en blir gjort skyldig i å ha påført en annen en dyp personlig krenkelse.

Jeg er enig med Vårt Land i at vi i en viss forstand ikke kan skille mellom sak og person, fordi det mennesker står for i «sak», er en del av identiteten deres. Det gjelder både for religiøs tro, livssyn, overbevisninger, tilhørighet osv. Derfor er det så viktig at omtale, samtale, debatt og diskusjon er saklig og respektfull. Samtidig må vi skjelne mellom sak og person, også på den måten at det må være mulig å kritisere en «sak» uten at de som står for den, kan hevde at de av den grunn er krenket som mennesker.

Som Vårt Land skriver, er muslimene er en minoritet i Norge, og minoriteter er mer sårbare enn andre. Bushra Ishaq hører også til denne minoriteten. Samtidig hører det med til bildet at hun er en dreven debattant og har mulighet til å forsvare islam på landets fremste medieplattformer.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere