Ingrid Vad Nilsen

3

Valgbrosjyren

Massekommunikasjon er vanskelig. Særlig krevende er det å finne en form som når ut til det store antall medlemmer som ikke er å se i kirkene ukentlig. Vi ønsker å bekrefte deres tilhørighet og utfordre dem til å vise sitt engasjement i form av deltakelse i kirkevalget.

Publisert: 8. aug 2019

Valgbrosjyre

Av Ingrid Vad Nilsen

Direktør, Kirkerådet

Den norske kirke har sendt ut 3,1 mill valgbrosjyrer til stemmeberettigede medlemmer med et mål om å få flere til å benytte stemmeretten sin den 8. og 9.sept.

Det har kommet reaksjoner fra flere hold. Noen reagerer på innledningen der vi spør om «det er lenge siden sist?» fordi denne setningen ikke oppleves åpent inviterende og dermed kan få folk til å oppleve at de er på B-laget. Vi ba folk med kommunikasjonskompetanse om råd i arbeidsprosessen med brosjyren. De har både bidratt med budskapsutforming og testet dette i ulike sammenhenger, for å finne ut hva som kunne være en god inngang til å få folk i tale.

Andre har forventet at brosjyren skulle presentere menigheten og kirkens aktiviteter og dermed skape engasjement. Og andre mener vi burde presentert kirkens budskap om frelse i Jesus på en tydelig måte. Spørsmålet er om vi ville nådd fram til flere enn de som allerede er engasjert, ved å velge en slik profil.

Det gjøres en formidabel innsats i menigheter landet over hver eneste uke. I menighetsblad, gudstjenester, annonser om aktiviteter, i samtaler med folk og mye mer – arbeides det aktivt med å være åpne og inviterende til alle kirkens tilbud. Budskapet om frelse i Kristus forkynnes i alle gudstjenester og kirkelige handlinger, i barne- og ungdomsarbeidet, i andakter og ulike møter og samlinger. Det er i alt dette arbeidet lokalt at kirken lever og bygges.

Likevel er det mer enn 70 prosent av medlemmene som ikke kommer i kirken uten at det er dåp, begravelse eller julaften. Det er disse det er krevende å nå fram til for å bekrefte at de er likeverdige og verdifulle medlemmer. Det er disse vi ønsker og håper at selv også skal oppleve det slik, samtidig som vi gjerne vil utfordre dem på deltakelse. Hvis vi skal nå ut med kommunikasjon til alle disse medlemmene, er det nødvendig å våge å prøve noe nytt. Det innebærer en risiko og en vilje til å prøve og også noen ganger feile for så å korrigere og lære mer om hva som kan fungere. Vi vet ennå ikke om dette virker med eller mot sin hensikt. Men vi må prøve og ta debatten og lære av den.

En annen type reaksjon har kommet fra fellesråd og kirkeverger. Under overskriften «kirkens organisasjon» er rådene det skal velges til, presentert. Helt uintendert har dette ført med seg at vi både usynliggjør en viktig arbeidsgiverstruktur og flertallet av de ansatte i kirken. Det er forståelig at dette kan tolkes i retning av en posisjonering i det kommende kirkeordningsarbeidet. Dette beklager vi. Her kunne vi gjort en bedre jobb. Minst av alt ønsker vi at brosjyren skal virke kirkepolitisk polariserende. Vi trenger å ha alle med på laget framover og Kirkerådet har et stort ansvar for å bidra konstruktivt til at dette skal kunne skje.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere