Lederartikkel Vårt Land

Kirken og politikken

En fersk amerikanske tillitsundersøkelsen viser frem konsekvensen dersom et kirkesamfunn og religiøse ledere kobler seg tett til et politisk parti, en politisk leder eller en makthaver.

Publisert: 7. aug 2019

I det amerikanske samfunnet har tilliten til r­eligiøse ledere falt. Vi skrev i går at en fersk undersøkelse viser at kun 55 prosent av befolkningen mener religiøse ledere har en positiv innvirkning på samfunnet. Sammenlignet mener 85 prosent at lærere har en slik innvirkning. Til og med militæret ligger betydelig høyere i anseelse enn religiøse ledere. Hele 75 prosent mener de har god innflytelse.


Professor i amerikansk kirkehistorie, E. Brooks Holifield, mener den viktigste årsaken til svekket tillit skyldes religiøse lederes tilknytning til den kristne høyresiden og republikanerne. I USA har evangelikale kirkeledere støttet Donald Trump. Særlig på grunn av to saker: Hans syn på abortloven og hans vilje til å innsette konservative høyesterettsdommere. Et eksempel er pastor Paula White, som leder en megakirke i Florida.


Tillitsfallet til kirkelige ledere er høyest blant unge amerikanere. Flere ulike meningsmålinger underbygger denne trenden. Ungdom i USA er mer venstrevridde og liberale enn sine foreldre. Dette gjelder også kristen ungdom, og i særlig grad unge kvinner.


Den amerikanske tillitsundersøkelsen viser frem konsekvensen dersom et kirkesamfunn og religiøse ledere kobler seg tett til et politisk parti, en politisk leder eller en makthaver. Kirkesamfunnet kan stå i fare for at dette skygger kirkens primære oppgave.


Helga Haugland Byfuglien var inne på dette, da hun deltok i samtale med Vårt Land på Olavsfest i Trondheim. Den norske kirke har fått kritikk for å være for politisk. Byfuglien mener kirken ikke bør uttale seg om konkrete breddegrader for oljeleting eller antall kvoteflyktninger, men at kirken skal tale tydelig om etiske utfordringer. Et eksempel er et tema som menneskeverd. Her mener Byfuglien det kan være kirkens ansvar å gå inn i enkeltsaker der fundamentale menneskerettigheter er brutt.


Å finne kirkens rolle i et moderne samfunn er krevende. Men det er grunn til å advare mot at kirken klistrer seg opp til enkeltpolitikere eller partier. Det betyr ikke at kirken skal tie stille i saker som for eksempel berører krenkelser av menneskeverd eller misbruk av skaperverket.


At makthavere, politikere eller partier opplever kirkelig kritikk som utidig må kirken leve med. Det kan være et sunnhetstegn for kirken.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere