John Grimsby

1

Det Kirkerådet glemte

Det har kommet reaksjoner på Kirkerådets brosjyre om kirkevalg. Brosjyren er sendt ut med et opplag på 3,1 millioner. Dette innlegget handler imidlertid ikke om brosjyrens form eller innhold, men om hva den ikke inneholder: brosjyren utelater de kirkelige fellesrådene som en vesentlig del av kirkens organisering.

Publisert: 7. aug 2019

Fellesrådene er valgt av menighetsrådene og med mandat fra kirkeloven. I følge SSB var det i 2018 ikke mindre enn 7 223 ansatte i kirkelige fellesråd. Bispedømmerådene er til sammenligning arbeidsgiver for 1 590 kirkelige ansatte, i hovedsak for en av de kirkelige faggruppene. Fellesrådene er arbeidsgiver for alle de andre.

I kirkelovens § 14 heter det at «Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.» Dette vet Kirkerådet. Det ville være tilsvarende enkelt å formidle i brosjyren at vi i kirkevalget stemmer på medlemmer til henholdsvis menighetsråd og bispedømmeråd. Deretter velger menighetsrådene representanter til fellesrådene, mens bispedømmerådene utgjør kirkemøtet. I stedet utelater Kirkerådet å nevne fellesrådet som det demokratiske organet i kirken som er arbeidsgiver for den store gruppen av kirkelige ansatte. Hva vil Kirkerådet gjøre for å forsøke å rette opp feilinformasjonen?

Jeg forstår at brosjyren er et forsøk på å nå bredt ut – og at kirkeordning ikke er hovedfokus. Likevel er kirkens organisering beskrevet – og beskrevet feil. Kirkerådet burde ikke overse det viktige samspillet mellom menighetsråd og fellesråd. Med ny lov om trossamfunn på plass, skal kirken i denne valgperioden forhåpentligvis beslutte ny kirkeordning. Uansett hva vi måtte mene om kirkeordning, må informasjon om kirkevalg og kirkens ordninger være korrekte. Jeg tror ikke at feilen har kirkepolitiske undertoner. Men vil sette pris på om Kirkerådet bidrar til presise beskrivelser av det viktige arbeidsfellesskapet som kirkens ulike råd til sammen utgjør.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere