Jan Willy Løken

administrerende direktør
7

Å dø, litt

Å dø er ikke noe man gjør litt. Det er enten eller. Det samme gjelder begravelse. Vi dør bare en gang og de fleste vil at det skal markeres ordentlig. Nye aktører i bransjen vil at etterlatte skal redusere ambisjonsnivået. Det tror ikke vi er fremtiden.

Publisert: 7. aug 2019

Tvert om. Vi merker at kundene blir stadig mer omtenksomme når de skal markere sine nærmeste. Seremonier blir stadig viktigere for folk. Når vi spør befolkningen hva som er viktig når de skal planlegge en begravelse legges det vekt på at det blir en seremoni som passer avdøde (32%) og at det blir en verdig seremoni (41%). Når vi spør våre kunder om det samme, er tilbakemeldingen lik: Etterlatte har et ønske om at avdøde skal minnes på en verdig og flott måte. 

Kvalitet

Det er forskjell på faghandel og varehus. Det ene er ikke nødvendigvis dårligere enn det andre, men valg av butikk forteller mye om hvilke behov du har.  Noen har behov for at en begravelse skal være svært enkel, kanskje til og med uten seremoni. Ofte er dette begravelser der avdøde har få nærstående. Svært enkle løsninger kan løses med standard pakker, men jo flere ønsker, jo mer skreddersøm.

De fleste av oss har heldigvis liten erfaring med å håndtere og markere et dødsfall. Derfor trenger vi kontakt med mennesker som har erfaring og tid til å høre og forstå både de uttalte og de underliggende ønskene og behovene – uavhengig av ønsker og økonomiske ressurser.

Ikke trivielt

Når tjenester fra begravelsesbyråer diskuteres brukes ofte varehandelens logikk. Ja; vi er forbrukere også når våre nærmeste dør. Men; vi er også sørgende, ivaretakende, fortvilte og opptatt av at den avdøde skal få en verdig avslutning og at familie og venner får tatt et ordentlig farvel.

Personlig hjelp

Å bidra med råd og veiledning i en fase av livet som for mange er helt ukjent, er meningsfullt. Gravferdskonsulenter har gjerne lang fartstid og har opplevd mye. Få timer etter at noen er død skal våre kollegaer starte en relasjon som varer til avdøde er gravlagt, og ofte lenger enn det. Mange pårørende trenger en hånd å holde i, i en periode av livet fylt av usikkerhet og følelse av kaos. Denne hjelpen kan ikke erstattes med selvbetjeningsløsninger eller algoritmer.

Følelsene ligger i detaljene

Begravelse er mer enn transport og praktisk hjelp. Men begravelse er også akkurat det. Alt skal gjennomføres smertefritt, samtlige detaljer skal være på plass. Pynten skal være som avtalt, musikerne skal dukke opp i tide, annonsen skal stemme, programmet skal være uten skrivefeil. Listen oppleves endeløs. Følelsene ligger i detaljene – og feilskjær blir ekstra smertefullt i en begravelse. Daglig møter vi pårørende som puster lettet ut når vi sier at vi skal sørge for at alt går bra, og at det skal bli en fin avskjed i tråd med avdødes eller pårørendes ønsker.

Skape minner

Begravelsens betydning for hvordan den avdøde minnes undervurderes av mange. Et flott og verdig punktum for et levd liv kan bidra til at minnet om avdøde får en ny dimensjon som gjør det lettere å leve videre. Vi har mange eksempler på at selve seremonien blir et godt minne om den døde. Nye historier og andre sider fra avdødes liv dukker opp, nye bekjentskaper fyller ut bildet av avdødes liv. Vi opplever også både strid og forsoning mellom «mine, dine og våre». Fra avdøde sovner inn til begravelsen finner sted, går det ofte ikke mer enn en drøy uke. Mange beslutninger skal tas i en kriselignende situasjon. Avgjørelsene er viktige for hvordan de nærmeste ser tilbake på begravelsen – et av de viktigste ritualene vi har.

Få vil være hyllevare

Både Jølstad og de fleste begravelsesbyråene i Norge tilbyr pakkeløsninger. Vår erfaring er allikevel at pårørende ikke synes at døden kan løses med en pakke. For - ingen ønsker å bli behandlet som standard hyllevare. Vi er unike – og det speiler også våre ønsker når det gjelder egen eller nærståendes seremonier. 

Fremtiden

Vi har et viktig budskap. En verdig avskjed handler om summen av små og store valg. Det er ingen som melder tilbake til oss at begravelsen ble for stor eller at de ble fulgt opp for mye. Det er ingen motsetning mellom å være nøktern og å forvente kvalitet.

Da Jølstad begravelsesbyrå ble etablert på femtitallet var det som en reaksjon på at bransjen var luguber og uproff. Vårt oppdrag var å heve begavelsens anseelse. Vi gjorde bransjen bedre, akkurat som nye aktører i dag bidrar til enda større mangfold. Kontinuerlig omstillingen og utvikling er nødvendig, og pårørende og etterlatte får stadig større valgfrihet.

Det er ikke trivielt å dø. Døden er definitiv, og den fortjener en markering, gjort med omtanke.

Jan Willy Løken
administrerende direktør
Jølstad begravelsesbyrå

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere