Kjell Ingolf Ropstad

73

Vil gi alle barn mulighet til faste fritidsaktiviteter

Å delta på fritidsaktiviteter er en god investering, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor må vi også gjøre det mulige å delta, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Publisert: 7. aug 2019

Når familiens økonomi gjør at noen barn blir stående igjen mens de andre drar på fritidsaktiviteter er det verken barnas eller familiens problem alene. Det er vårt felles problem. Å ikke få delta gjør vondt, det er ekskluderende og det fører til utenforskap.

Å delta på en fast aktivitet gir mulighet til å utvikle seg sammen med andre barn og unge, få venner og oppleve mestring. For mange barn gir det et sted å høre til.

Det er derfor regjeringen vil gi alle barn tilgang til organiserte fritidsaktiviteter, og innfører et fritidskort som familiene kan betale deltakeravgiften med.

Rina Mariann Hansen (Ap) fra byrådet i Oslo sier til Vårt Land 5. august at hun er usikker på om regjeringens fritidskort vil løse problemene med utenforskap blant barn i lavinntektsfamilier. Selv er jeg helt sikker. Jeg er helt sikker på at fritidskortet ikke vil løse alt. Jeg er også helt sikker på at vi ikke skal la være å gjøre det som virker fordi det ikke løser alt. Fritidskortet er heller ikke regjeringens eneste svar – det kommer sammen med flere andre tiltak som gjøres for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Kortet vil være for alle barn fra 6 til 18 år og skal gå til å dekke utgifter til organiserte fritidsaktiviteter. Fritidskortet skal være ubyråkratisk, og det skal være mulig for kommuner, frivillige organisasjoner og næringslivet å plusse på noen ekstra kroner i en lokal andel.

For å lykkes med å gi et godt tilbud til barn og unge over hele landet er vi helt avhengige av et godt samarbeid med frivilligheten. Vi jobber med å utvikle et system som kan nå flest mulig familier. Arendal kommune og Vadsø kommune er først ute med pilotprosjekter. Mange kommuner jobber bra for å tilby barn og unge fritidsaktiviteter, for eksempel sørge for at det er mulig å komme seg til og fra trening.

Fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og unges sosiale liv. Deltakelse er avgjørende for den enkeltes utviklingsmuligheter. På fritiden danner barn og ungdom egne sosiale nettverk, lærer og finner tilhørighet. Å delta på fritidsaktiviteter er en god investering, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor må vi også gjøre det mulige å delta, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere