Bent Høie

23

Det er god beredskap i nord

Kirsti Bergstø bør slutte å spre unødig frykt og uro, og selv vise det politiske lederskapet hun etterlyser av andre.

Publisert: 7. aug 2019

I Vårt Land tegner og forteller SV-politiker Kirsti Bergstø om en påstått krise i nord. Som så mange rødgrønne kolleger før henne prøver også hun å slå politisk mynt på operatørbyttet i luftambulansen ved å skremme befolkningen. Det synes jeg ikke noe om.


Normal drift

Jeg har fulgt denne saken tett siste halvannet året, også i sommer. Tidlig i august meldte Babcock at ambulanseflyberedskapen er tilbake i normal drift. Det er bra. Men beredskapen har vært god også før den meldingen kom, det viser de daglige statusoppdateringene fra Luftambulansetjenesten HF. Helse Nord opplyser at alle pasienter med behov for luftambulanse har fått det.

Det er ikke flaks som gjør at det har gått bra, landsdelen ble ikke overlatt til usikkerhet, som Bergstø påstår. De involverte har forberedt overgangen, og tiltaksplanen som er utarbeidet har virket. Bruken av Forsvarets Bell-helikopter er et av flere tiltak som er iverksatt for å sikre tryggheten til befolkningen i nord. Dette var en del av den offentlig tilgjengelige tiltaksplanen allerede før overtakelsen 1.juli.


Vet bedre

Bergstø fremstiller dagens anbudsmodell som noe denne regjeringen har funnet på. Hun vet bedre. At tjenesten drives av private aktører gjennom offentlige anbud, var det en Ap-regjering som stod bak på 80-tallet. Sist tjenesten ble satt ut på anbud, satt dessuten SV i regjering. Heller ikke den gang ble det satt krav om virksomhetsoverdragelse.

Anbudskonkurransen som Babcock vant fulgte helt ordinær prosedyre, og ble juridisk kvalitetssikret av flere instanser. Babcock var best på pris, men ikke dårlig på kvalitet. Tvert imot. Kun små marginer skilte kvaliteten på de fire aktuelle tilbudene. På en skala fra 1 til 10 scoret Babcock 9,51 på kvalitet. Med den nye kontrakten har luftambulansetjenesten i Norge blitt bedre. Det er en helt ny flypark, med nye kortbanefly og et jetfly, utstyrt med det siste og beste av navigasjons- og sikkerhetsutstyr.


Alltid krevende

Ingen bestrider at det har vært utfordringer. Overgang til en ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansetjenesten, siden det er mye nytt som skal på plass. For ti år siden, ved oppstarten av forrige kontraktsperiode, gikk det nærmere ett år ut i kontrakten før Lufttransport AS hadde de nye flyene klare til bruk. Lufttransport AS tok ikke en gang over etter en annen operatør.

Ifølge Bergstø er folk redde for å ikke få hjelp når de trenger det. Det er ikke så rart, slik Bergstø skremmer dem. Hun bør slutte å spre unødig frykt og uro, og selv vise det politiske lederskapet hun etterlyser av andre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere