Anders Bjartnes

1

Umulig å redde klimaet uten vindkraft

Vindkraft er avgjørende for å redde klimaet. Uten massive volum ny fornybar energi – over hele verden – er det umulig å nå Paris-målene.

Publisert: 7. aug 2019  /  1101 visninger.

Vårt Lands kommentator Lars Gilberg spør 26. juli hvor det har blitt av dem som synes vindmøller er en god idé og sier han ikke hører gode argumenter for vindkraft.

Ekkokamre

Han skal få noen her. For argumentene er både mange og gode, men de er ikke å finne i vindkraftmotstandernes ekkokamre. Der dominerer overdrivelser om vindkraftens skadevirkninger og underdrivelser av vindkraftens nytte.

Kommentaren tyder på at Gilberg har gått i polariseringsfellen: For eller imot, uten nyanser. Den reelle diskusjonen, som kan ta oss fremover, handler om hvor og hvordan vindkraft bør og kan bygges ut. Perspektivet må også være større enn det lokale og det norske. Klarer vi ikke å løfte blikket utover egen lokale geografi, og egen generasjon, så er det farvel til skaperverket, slik vi kjenner det.

For det første: Det er umulig å nå Paris-målene uten meget omfattende utbygging av ny fornybar energi over hele verden. Mye fornybar energi til lav kostnad er nøkkelen til ren strøm. Den rene strømmen må så tas i bruk til transport, oppvarming og i industri. Da får vi klimagassutslippene ned og en 
omstilling vekk fra en fossildrevet verdensøkonomi.

Industriell skala

For det 
andre: De to store teknologiene som kan gi ren strøm raskt, er sol- og vindkraft. I løpet av de siste par tiårene har kostnadene ved sol- og vindkraft falt markant, fordi teknologien har blitt bedre og fått 
industriell skala. Alle scenarioer og analyser som innebærer at klimamålene nås, forutsetter at det bygges ut enorme mengder vindkraft, både i vår del av verden og ellers.

For det tredje: Vind- og solenergi har, i motsetning til kull og gass, ikke CO2-utslipp når strømmen produseres. Jo mer fornybar energi det er i et kraftnett, jo lavere blir de samlede klimagassutslippene. Dette 
vises i statistikken, for eksempel fra Danmark, Tyskland og Storbritannia.

Dette er generiske argumenter som gjelder uansett hvor i verden det bygges vindkraft. Land med mye fossil kraftproduksjon vil selvsagt oppleve raskere klimakutt når det bygges ny sol- og vindkraft enn et land som Norge, der klimagassreduksjon oppnås ved å 
erstatte fossil energi for eksempel i transportsektoren med ren strøm.

Gode vekstvilkår

Tross de store vannkraftressursene tilsier analyser at vi trenger mer fornybar strøm også i Norge, for å erstatte fossil energibruk, for å gi industrien gode vekstvilkår, og gjerne for å eksportere
ren kraft til våre naboland. Spørsmålet er derfor hvordan vi skaffer ny fornybar energi best og billigst, og med minst mulig naturinngrep.

Hvor mye, og hvor, det skal bygges ut vindkraft i Norge, er en 
legitim diskusjon der mange hensyn må veies mot hverandre. Også skatteregler og 
andre rammevilkår kan diskuteres opp og ned – og justeres hvis det er grunnlag for det.

Vindkraft kan bygges ut billigere enn alternativene i Norge nå. Mens det tidligere var nødvendig med betydelige subsidier, så kan vindkraft nå bygges ut til kostnader godt under markedsprisen for strøm. Dette er en svært positiv utvikling. Det betyr at mer kapital går i fornybar retning, til formål som innebærer at klimagassutslippene går ned.

Oljebransjens nikkedukker

Til sist et poeng som Lars Gilberg bør tenke over. I mange år var det oljebransjens nikkedukker som snakket ned fornybar energi, som noe smått og lite som aldri kunne få noen betydning. Nå er dette argumentet overtatt av vindkraftmotstanderne, som sier at Norges bidrag til Europas strømforsyning uansett bare vil være en bitteliten del av det Europa bruker.

Sannheten er denne: Hvis vi skal redde klimaet, så trengs det et mylder av riktige beslutninger, og riktige investeringer, både store og små, som sammen betyr at samfunnet beveger seg mot nullutslipp. Å bygge vindkraft, der det kan gjøres med akseptable naturinngrep, er et bidrag som bringer oss et steg i riktig lei.

Anders Bjartnes

Redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og for Norsk Klimastiftelses publikasjoner

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere